Emplooi voor werkgevers

Als werkgever bent u op zoek naar gemotiveerd personeel. Naar betrokken en enthousiaste werknemers, leergierig en bereid een klus aan te pakken. Heeft u wel eens aan vluchtelingen gedacht? Wat kan het Emplooiprogramma voor u betekenen?

Het Emplooiprogramma voor vluchtelingen

Vluchtelingen doorlopen vaak een lange procedure. Zodra ze door de Nederlandse overheid tot Nederland zijn toegelaten, willen ze zo snel mogelijk een plek vinden in onze samenleving. Werken betekent voor hen meedoen én meetellen. En een bijdrage leveren aan het gastland. Vluchtelingen die het niet lukt op eigen kracht werk te vinden, begeleidt VluchtelingenWerk via het Emplooiprogramma.
Via dit programma heeft VluchtelingenWerk tot op heden 12.000 vluchtelingen aan een baan, een leer-werkbaan, een werkervaringsbaan, een opleiding binnen het bedrijf of een stage- of werkplek met behoud van uitkering geholpen.

Sympathie is mooi, een baan is beter!

U kunt vluchtelingen een kans bieden door gebruik te maken van hun kracht en expertise.  Ze doen vaak niet onder voor andere werknemers wat betreft opleidingsniveau en ervaring. Door vluchtelingen aan te nemen wordt het personeelsbestand diverser. Het betekent doelbewust werken aan een grotere diversiteit aan visies en invalshoeken en kennis van andere culturen binnen uw bedrijf of instelling. Het personeelsbestand wordt zo een afspiegeling van de multiculturele Nederlandse samenleving.

De adviseurs van Emplooi

Een passende baan vinden voor een vluchteling is maatwerk. Daarom werkt VluchtelingenWerk met job coaches en Emplooi-adviseurs. Zij begeleiden vluchtelingen een-op-een bij hun zoektocht naar een betaalde baan, werkervaringsplaats of stage. De adviseurs zijn geselecteerd op kennis van zaken, ervaring en vermogen om een uitgebreid netwerk op te bouwen en te onderhouden. Ze werken op vrijwillige basis!

Hoe werken de adviseurs?

De adviseurs bereiden werkzoekende vluchtelingen voor op de Nederlandse arbeidsmarkt. Sluit de opleiding en ervaring uit het land van herkomst aan op de Nederlandse situatie? Wat is een diploma hier waard? Vaak is een extra opleiding of opfristraining nodig, of een omscholingstraject. Ze werken hiervoor intensief samen met opleidingscentra, gemeenten en organisaties als UWV en re-integratiebureaus. De adviseur en de vluchteling bepalen samen de weg naar een passende baan.

Wat kunnen wij u bieden

Als werkgever profiteert u van een zeer gemotiveerde werknemer én van de expertise van de adviseurs die op de achtergrond aanwezig is. Want eerlijk is eerlijk, soms zijn er aanpassingsproblemen. Dat is begrijpelijk. Iemand die nog niet zo lang in Nederland woont, spreekt de taal nog niet perfect en moet wennen aan onze arbeidscultuur. Daarom blijft de adviseur de eerste maanden na de start in beeld. Hij is het aanspreekpunt zowel voor de werkgever als de vluchteling. De werkgever staat er dus niet alleen voor.
Via de projecten Startbaan en Vrouw en Werk zijn we bovendien in staat voor 700 vluchtelingen een 'rugzakje' van 1000 euro per persoon te besteden. Het liefst aan een activiteit in een bedrijf of instelling, bijvoorbeeld aan scholing of begeleiding.

Goede ervaringen

“Ik vind dat ieder bedrijf zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zou moeten nemen door één of twee vluchtelingen te plaatsen. Dat is een investering in onze maatschappij. Wij hebben goede ervaringen met vluchtelingen binnen ons bedrijf. Deze mensen zijn meestal zeer gemotiveerd. Je ziet snel enorme vorderingen", vertelt Peter Schults, mede-eigenaar Schults Schilders

Deel dit met anderen