Uitgeprocedeerden & terugkeer

 • Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen en Steunpunt Vluchtelingen (ASKV)
  Het ASKV steunt en begeleidt uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst.
 • Beyond Borders
  Een website voor alle jonge alleenstaande asielzoekers, met informatie over wat de organisatie Beyond Borders voor hen kan betekenen. Ook staat er een overzicht van bijeenkomsten en praktische informatie over landen van herkomst op de site.
 • Exodus
  Dit is een netwerk van personen en organisaties die in contact staan met asielzoekers en andere vreemdelingen die vastgehouden worden op vliegvelden en transit-zônes.
 • iLegaalkind.nl
  Website van Defence for Children Nederland met een overzicht van de rechten van 'illegale' kinderen en de belangrijkste wetsartikelen en ontwikkelingen op dit gebied.
 • iLegale vrouw
  iLegalevrouw.nl is bedoeld voor iedereen die hulp verleent aan vrouwen zonder verblijfsvergunning. De website geeft informatie over de rechten en juridische mogelijkheden van vrouwen zonder verblijfsvergunning.
 • Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven (INLIA)
  INLIA biedt noodhulp aan asielzoekers en ondersteunt kerken bij hun inzet voor asielzoekers in nood. De informatie op de website is verdeeld in Gemeentelijke opvang, Noodhulp en Kerkelijk Netwerk. Ook voor het Meldpunt Dakloze Asielzoekers. 
 • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
  Informatie over de werkzaamheden en spreekuren van IOM Nederland, informatiesheets in diverse talen en een overzicht van publicaties en cijfers over terugkeer, gezinshereniging en uitgenodigde vluchtelingen. Ook wordt duidelijk uitgelegd welke rol IOM kan spelen bij gezinshereniging of vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.
 • Information on Return and Reintegration in Countries of Origin (IRRiCO)
  IRRiCO is een project van IOM. Doel is informatie over terugkeer beschikbaar te maken voor personen die willen terugkeren naar hun land van herkomst.
 • Lampion
  Landelijk informatie- en adviespunt over de zorg aan illegalen. Zorgverleners die te maken hebben met uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen, kunnen bij Lampion terecht met vragen over medische en gezondheidskwesties, over verblijfsrecht, opvangmogelijkheden en financiën.
 • Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)
  LOS is het steunpunt voor mensen en organisaties die betrokken zijn bij ongedocumenteerden. Onder 'Organisaties zijn alle organisaties te vinden die zich inzetten voor uitgeprocedeerden.
 • Maatwerk bij Terugkeer
  Het doel en de missie van Maatwerk bij Terugkeer is het faciliteren van een menswaardige terugkeer van ex-asielzoekers en migranten zonder verblijfspapieren naar hun land van herkomst door begeleiding te bieden bij hun reïntegratie in de lokale samenleving. De organisatie verleent assistentie via lokale samenwerkingspartners door belemmeringen na terugkeer te helpen oplossen. Dit kan o.a. door het helpen vinden van huisvesting, het verlenen van medische (na)zorg, het opsporen van familieleden, het vinden van passend onderwijs, een krediet of hulp bij het vinden van werk.
 • Medimmigrant
  Belgische organisatie die de gezondheidszorg wil waarborgen voor mensen zonder geldige papieren. Bij het onderdeel ‘Verblijf of terugkeer bij ziekte’ is informatie te vinden over behandelingsmogelijkheden in het herkomstland.
 • Platform for International Coöperation on Undocumented Migrants (Picum)
  Informatie over Picum, een organisatie die zit inzet voor het waarborgen van de sociale rechten voor migranten zonder verblijfsvergunning in Europa.
 • Stichting Duurzame Terugkeer
  De Stichting Duurzame Terugkeer is een samenwerkingsverband van diverse organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, COA en IOM. De stichting biedt (ex-)asielzoekers en ongedocumenteerden ondersteuning bij de besluitvorming over terugkeer en bij de herintegratie in het land van herkomst
 • Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (St. LOS)
  LOS is het steunpunt voor mensen en organisaties die betrokken zijn bij ongedocumenteeerden.
 • Vluchtelingen in de knel
  Vluchtelingen in de Knel zet zich in voor de belangen van vluchtelingen en ondersteunt mensen die in afwachting van de uitslag van hun procedure geen opvang genieten.
 • Wereldhuis
  Het Wereldhuis in Amsterdam is een centrum voor informatie, advies, scholing en cultuur voor migranten zonder papieren. Het Wereldhuis biedt hulpverlening en informatie over basisrechten. Daarnaast is het wereldhuis een ontmoetingsplek voor migranten zonder papieren.

Deel dit met anderen