Begeleiding asielzoekers: de asielprocedure

Tijdens de asielprocedure bieden onze medewerkers asielzoekers ondersteuning. Zo zitten ze bij gesprekken van de asielzoeker met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en helpen ze bij het onderbouwen van de asielaanvraag.

 • opsommingopsomming
 • opsomming

Dit is de fotoslider

De asielprocedure begint in het aanmeldcentrum (AC). Hier begint ook het werk van onze medewerkers, veelal professionele vrijwilligers.

 • Ondersteuning tijdens voorbereiding op asielprocedure

  Voorafgaand aan de asielprocedure licht VluchtelingenWerk asielzoekers voor. We leggen uit wat hen te wachten staat en wat de rol is van verschillende spelers: de advocaat, VluchtelingenWerk en de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die beslist over de asielaanvraag.

  Antwoord op praktische vragen

  Naast antwoorden op vragen over de procedure, komen ook meer praktische zaken aan bod. Waar kun je internetten? Waar kun je rustig bidden? Of een dokter bezoeken? Deze uitleg wordt in principe individueel gegeven. Als er meerdere asielzoekers uit één land afkomstig zijn, gebeurt dit ook wel in groepsverband. Meestal wordt de hulp van een tolk of tolkentelefoon ingeschakeld.

  Op zoek naar familieleden

  Een andere vraag die in deze eerste fase vaak voorbij komt, is of er geholpen kan worden met het vinden van familieleden die al in Nederland wonen. Ook hierbij kan VluchtelingenWerk ondersteuning bieden.

 • Ondersteuning tijdens gehoren van de IND

  Een van de kerntaken van de vrijwilligers van VluchtelingenWerk op het aanmeldcentrum (AC) is het bijwonen van de zogeheten gehoren. Tijdens deze uitvoerige gesprekken vertelt een asielzoeker aan de IND waarom hij is gevlucht.

  Rol van de vrijwilliger

  Tijdens het gehoor houdt de vrijwilliger van VluchtelingenWerk kritisch in de gaten hoe alle aanwezigen (IND-ambtenaar, tolk en cliënt) zich gedragen en maakt aantekeningen voor het letterlijke verslag. Vooraf verdiept de vrijwilliger zich in het dossier en neemt informatie door over het land of de regio waar de asielzoeker vandaan komt.

 • Ondersteuning bij onderbouwing asielaanvraag

  Tijdens de behandeling van de asielaanvraag door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) analyseren medewerkers van VluchtelingenWerk het vluchtverhaal van de asielzoeker. Op basis van deze informatie adviseren zij de asielzoeker wat hij kan doen om het asielverzoek te onderbouwen.

  Samen met de advocaat

  Onze medewerkers zoeken bijvoorbeeld uit welke documenten nodig zijn om het verhaal te ondersteunen. Ze werken hierbij samen met de advocaat die de asielzoeker bijstaat bij zijn asielverzoek. Soms moeten medewerkers ook duidelijk zijn en vertellen dat iemand waarschijnlijk geen kans maakt op asiel.

 • Ondersteuning bij opvang tijdens asielprocedure

  De opvang van asielzoekers is in handen van het COA. VluchtelingenWerk vangt geen asielzoekers op. Wel zijn in iedere opvanglocatie medewerkers van VluchtelingenWerk aanwezig. Zij zijn aanspreekpunt van asielzoekers en bereiden hen voor op de asielprocedure.

 • Ondersteuning bij terugkeer

  VluchtelingenWerk staat in de eerste plaats asielzoekers bij in hun vraag om bescherming. Als na een zorgvuldige asielprocedure blijkt dat bescherming niet aan de orde is, ondersteunen we bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief.

  Voorlichting over terugkeer

  Onze vrijwilligers worden opgeleid om zo goed mogelijk voorlichting te kunnen geven aan asielzoekers voor wie legaal verblijf in Nederland niet tot de mogelijkheden behoort. Ze leggen hen uit wat hun opties zijn en begeleiden hen bij het maken van keuzes over hun toekomst. Terugkeer is niet een noodzakelijke uitkomst maar een optie. Als gekozen wordt voor terugkeer, verwijst VluchtelingenWerk op verzoek door naar organisaties die diensten verlenen in het kader van terugkeer, zoals Maatwerk bij Terugkeer en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Meer informatie

Deel dit met anderen