Afbeelding wat wij doen: 

Wat wij doen voor vluchtelingen

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Hoe brengt VluchtelingenWerk deze missie in de praktijk? Dat lees je op onderstaande pagina's.

 • Begeleiding van asielzoekers

  Tijdens de asielprocedure bieden we asielzoekers ondersteuning. We zitten bij gesprekken van de asielzoeker met de Immigratie- en Naturalisatiedienst en helpen hen bij het onderbouwen van de asielaanvraag.

  Lees verder
 • Begeleiding bij integratie

  Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, kunnen een nieuw bestaan gaan opbouwen. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Wij helpen hen daarbij met raad en daad.

  Lees verder
 • Hulp bij gezinshereniging

  Vluchtelingen die gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk is het vaak een ingewikkelde, tijdrovende procedure. Wij bieden gezinnen praktische hulp.

  Lees verder
 • Belangenbehartiging

  Wij zijn de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Lees wat we doen om het beleid te beïnvloeden en de positie van vluchtelingen te verbeteren.

  Lees verder
 • Organisatie van kindervakanties

  Vluchtelingkinderen kunnen elk jaar een week zorgeloos spelen en genieten. Iedere zomer staan er weer gezellige, spannende en sportieve kindervakantieweken op het programma.

  Lees verder
 • Werk voor vluchtelingen

  Emplooi is hét programma voor arbeidsbemiddeling van vluchtelingen. Lees hoe we vluchtelingen aan werk helpen en hoe we daarbij samenwerken met werkgevers en gemeenten.

  Lees verder
 • Educatie

  Wij willen jongeren betrekken bij vluchtelingen. Daarom laten wij hen zien waarom mensen vluchten en wat een vluchteling doormaakt na aankomst in Nederland. Dat doen we met speciaal lesmateriaal over vluchtelingen.

  Lees verder
 • Onze campagnes

  Om het draagvlak voor vluchtelingen te vergroten voeren we campagne. Daarin vragen we extra aandacht voor vluchtelingen. Lees alles over onze huidige campagne en over de campagnes van de afgelopen jaren.

  Lees verder
 • Onze internationale activiteiten

  Ook binnen Europa maken we ons sterk voor vluchtelingen. We werken daarvoor samen met andere vluchtelingenorganisaties, we houden 'Brussel' scherp in de gaten en we hebben diverse Europese projecten.

  Lees verder
 • Onze projecten

  Met onze projecten zetten we ons in om het leven van vluchtelingen te verbeteren. Projecten voor kinderen, voor het leren van de taal of het vinden van werk. Lees er alles over.

  Lees verder
 • Onze fondsen

  Met drie fondsen ondersteunen we vluchtelingen direct of indirect: het VluchtelingenFonds, het Draagvlakactiviteitenfonds en het Fonds Vluchtelingenprojecten.

  Lees verder
 • Onze resultaten

  Kijk welke resultaten we boeken voor vluchtelingen

  Lees verder
 • Onze standpunten

  Benieuwd naar onze mening over gezinshereniging? Wat we vinden van de asielprocedure? En van grensdetentie? Bekijk al onze standpunten.

  Lees verder
 • Testpagina

  Lees verder