Wat houdt de asielvergunning in?

Een asielvergunning is bedoeld voor mensen die in ons land bescherming zoeken, bijvoorbeeld omdat ze worden vervolgd in hun land van herkomst.

Wie komt in aanmerking voor een asielvergunning?

Iemand die in Nederland asiel aanvraagt, doorloopt de asielprocedure. Tijdens deze procedure bepaalt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de asielzoeker recht heeft op een asielvergunning. Een asielzoeker komt voor deze vergunning in aanmerking als hij:

  • vluchteling is volgens het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Dit betekent dat de asielzoeker in het land van herkomst gegronde vrees heeft voor vervolging vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele geaardheid;
  • geen bescherming kan krijgen van de overheid in het land van herkomst;
  • een gezinslid heeft dat kort geleden een asielvergunning heeft gekregen (man, vrouw, minderjarig kind).

Eerste een tijdelijke asielvergunning

Als de asielzoeker in Nederland mag blijven, krijgt hij eerst een tijdelijke vergunning. Voor iedereen is dit dezelfde, tijdelijke asielvergunning. Onder bepaalde voorwaarden kan de Nederlandse overheid deze vergunning intrekken. Na vijf jaar komt een vluchteling in aanmerking voor een definitieve asielvergunning.

Definitieve asielvergunning na vijf jaar

Een definitieve asielvergunning kan de vluchteling na vijf jaar aanvragen. Deze vergunning kan alleen worden ingetrokken als iemand een misdrijf pleegt. Ook zijn er minder beperkingen aan verbonden. Zo kan iemand met een definitieve asielvergunning vrij werken.

Deel dit met anderen