Voorlichtingsfolders over de asielprocedure

Voor de voorlichting aan asielzoekers over de asielprocedure wordt in de centra gebruik gemaakt van brochures die vertellen wat de asielprocedure inhoudt, hoe die in zijn werk gaat en wat de asielzoekers kunnen verwachten.
 

  • Download hier de Nederlandstalige brochure over de rust- en voorbereidingstermijn (RVT) en hier de Engelstalige versie
  • Download hier de Nederlandstalige brochure over de algemene asielprocedure (AA) en hier de Engelstalige versie
  • Download hier de Nederlandstalige brochure over de verlengde asielprocedure (VA) en hier de Engelstalige versie
  • Download hier de Nederlandstalige brochure over de Dublinprocedure en hier de Engelstalige versie

Deel dit met anderen