Vluchtelingen in getallen 2014

De afgelopen jaren is het onderwerp asielbeleid sterk gepolariseerd. In het debat over
vluchtelingen en asielzoekers worden vaak statistieken gebruikt om standpunten of
stellingen te onderbouwen. Cijfers worden gebracht als feiten, maar worden
regelmatig verkeerd gebruikt. Ook met definities en ijkmomenten wordt lang niet altijd
zorgvuldig omgegaan.

Vluchtelingen in getallen is een jaarlijkse uitgave van VluchtelingenWerk Nederland. Deze publicatie geeft een actueel overzicht van de belangrijkste cijfers over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd.

Wat is veel, wat is weinig?
Cijfers staan niet op zichzelf. Wat veel of weinig is, is afhankelijk van de context en van de gewenste boodschap. Tot en met augustus van dit jaar zoeken 5.889 Syriërs bescherming in Nederland. Wereldwijd zijn ruim 3 miljoen Syriërs op de vlucht en 6,5 miljoen ontheemd. Wat is veel, wat is weinig? Bedenk bij de cijfers in deze publicatie dat elk getal gaat over een persoon, elk met zijn of haar eigen verhaal: vluchtelingen in getallen.

Deel dit met anderen