woensdag 17 september 2014

Gorinchem zoekt enthousiaste vrijwilligers!

In oktober wordt er een groep uitgenodigde vluchtelingen in Gorinchem gevestigd. Het team van VluchtelingenWerk in Gorinchem helpt de nieuwe inwoners bij het inrichten van hun woning, regelt praktische zaken en biedt verdere begeleiding. Op deze manier proberen wij de nieuwe inwoners te helpen zich thuis te voelen. De komende twee à drie maanden moeten er vier woningen ingericht worden. Omdat er relatief veel vluchtelingen in korte tijd gehuisvest moeten worden, is er in een korte periode veel werk te doen.

Onze vrijwilligers kunnen dit niet allemaal naast hun huidige werkzaamheden doen. We zoeken daarom vrijwilligers die een periode van ongeveer twee tot drie maanden mee willen helpen bij praktische zaken (klussen, boodschappen doen, inrichten van woningen) of de begeleiding van de vluchtelingen.

Heeft u interesse om mee te helpen? Neem dan contact op met Alex Groen, agroen@vwzuidvleugel.nl

 

Niet alleen voor deze periode zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers,  maar ook maar ook de komende jaren zullen wij hulp nodig hebben.

Wilt u uw kennis en vaardigheden inzetten voor andere taken om vluchtelingen verder te helpen?
In Gorinchem kunt u ook aan de slag als:

Coach vestiging

Geef de vluchteling een warm welkom. Help bij de eerste drie maanden in de nieuwe gemeente. Veel praktische zaken regelen bij instanties.
Meer informatie: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel/vacatures/coach-vestiging

Maatschappelijk begeleider

Begeleid de vluchtelingen naar zelfredzaamheid. Geef uitleg over de Nederlandse gang van zaken en help bij het regelen van allerlei zaken.
Meer informatie: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel/vacatures/maatschappelijk-begeleiders-mv-2

Taaltoetser

Toets het taalniveau van een inburgeraar zodat hij/zij het juiste inburgeringstraject kan volgen. Uitdagende en zelfstandige functie.
Meer informatie: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel/vacatures/toetsafnemer-inburgering

Taalcoach

Wekelijks contact met een cursist van de inburgeringscursus om te helpen bij het leren van het Nederlands. Makkelijk te combineren met een baan of andere bezigheden. Hoeft niet tijdens kantooruren.
Meer informatie: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel/vacatures/taalcoach-inburgering
 

Deel dit met anderen

Discussie