woensdag 12 november 2014

Komt dit nieuwtje in Uitgelicht?

GRONINGEN - VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft in ruim één jaar tijd een behoorlijk grote hap uit de markt voor inburgeringscursussen genomen. Sinds de hulporganisatie voor vluchtelingen en migranten vorig jaar begon met het aanbieden van inburgeringscursussen, is het aantal deelnemers explosief gestegen. Inmiddels biedt VluchtelingenWerk in Groningen, Friesland en Drenthe ruim 200 cursisten scholing op diverse niveaus.

Op dit moment draaien er 17 groepen, verdeeld over 9 leslocaties. Binnenkort komen daar 3 groepen bij en ook nog eens 5 nieuwe leslocaties. De deelnemers komen uit de hele regio. VluchtelingenWerk is best trots op wat de organisatie het afgelopen jaar uit de grond heeft gestampt in Groningen, Friesland en Drenthe.

Aanleiding voor VluchtelingenWerk Nederland om de cursussen aan te gaan bieden was de invoering van de nieuwe inburgeringswet per 2013. Daarmee werden vluchtelingen en migranten zelf verantwoordelijk voor het inkopen en betalen van een inburgeringstraject. Voorheen waren dat de gemeenten; die deden daarvoor een beroep op onder meer commerciële partijen en regionale onderwijsinstellingen. Met de wetswijziging zijn veel 'oude' aanbieders echter gestopt, vooral in de kleinere gemeenten. Wij zien het als onze missie om de cursussen aan te bieden. Feitelijk is een markt opengegooid waar VluchtelingenWerk, zonder winstoogmerk, in is gesprongen.

Migranten én vluchtelingen die moeten inburgeren – een wettelijke plicht - kunnen zich melden bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Een inburgeringscursus, waarbij het leren van de taal het belangrijkst is, kost gemiddeld zo'n 3200 euro, dat kan oplopen tot 5000 euro. Dienst Uitvoering Onderwijs verstrekt daartoe leningen aan cursisten. Migranten dienen de inburgering zelf te betalen, vluchtelingen hoeven de lening niet terug te betalen als ze slagen voor het inburgeringsexamen.

Het initiatief van VluchtelingenWerk begon vorig jaar met een klasje van 1 persoon in Emmen. De animo bleek echter veel groter dan verwacht. In Noord-Nederland zijn afgelopen jaar op tal van plaatsen leslocaties ingericht, bij lokale afdelingen van Vluchtelingwerk dan wel in wijkcentra. Gecertificeerde NT2-docenten van VluchtelingenWerk verzorgen de lessen. Daarnaast geven we via een taalcoach extra begeleiding ten behoeve van huiswerkopdrachten en spreekvaardigheid. Ook regelen we alle bijkomende zaken van de intake tot en met de examens.
VluchtelingenWerk biedt verschillende trajecten, van alfabetisering tot Staatsexamen Nederlandse Taal 2. Afhankelijk van het niveau waarop een migrant of vluchteling zit – men wordt getoetst vooraf – komt men in een traject terecht dat 32, 48 of 64 weken duurt. In die periode krijgen deelnemers drie keer per week klassikaal les, minimaal acht uur per week. De cursisten komen uit alle windstreken en we verwachten dat het aantal aanmeldingen voor de cursussen de komende jaren nog fors groeit.

Deel dit met anderen

Discussie