Organisatie

VluchtelingenWerk Maasdelta (VWMD) is een van de 12 stichtingen die samen de vereniging VluchtelingenWerk Nederland vormen. VWMD werkt in de regio Rotterdam en op de Zuid Hollandse Eilanden en zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers door het bieden van persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en integratie en helpt hen bij de opbouw van een zelfstandig bestaan.
VWMD voert taken uit in het kader van rechtsbescherming, maatschappelijke begeleiding, informatie en advies, inburgering, taalondersteuning, participatie en arbeidstoeleiding.

Bestuur

Dhr. J.G.M. Breukels - voorzitter

Mw. E.G. van de Mortel - penningmeester

Mw. J. Lee - secretaris

Mw. C. van Ginkel - bestuurslid

Dhr. I.A. Mouradin - bestuurslid

Dhr. M. Buchli - bestuurslid

 

Directeur

Mw. T. Frih -Passmann

 

Inkomsten/ handelsregister

VluchtelingenWerk Maasdelta ontvangt subsidie van de gemeenten en provincies in haar werkgebied. Daarnaast genereren wij, via de landelijke vereniging, inkomsten uit de Nationale Postcode loterij. Voor een aantal projecten komen de financiën uit fondsen, zoals het Oranjefonds. Inburgering wordt bekostigd door de cursisten.

In de jaarverslagen kunt u teruglezen aan welke belangrijke trajecten en projecten de inkomsten van Vluchtelingenwerk Maasdelta zijn besteed. Kijkt u hiervoor bij Publicaties. Hier is ook de jaarrekening terug te vinden.

Akte van oprichting: 04-03-2005

KvK Rotterdam 24374825

IBAN nummer: NL08INGB0004722612

 

Klachtenregeling

VluchtelingenWerk Maasdelta wil al haar cliënten en relaties zorgvuldig behandelen. Toch blijft hulpverlening het werk van mensen. Er kunnen dan ook (onbedoeld) fouten gemaakt worden. Om deze fouten zo goed mogelijk te herstellen, heeft VluchtelingenWerk Maasdelta een klachtenregeling. U kunt deze regeling hier downloaden.

Deel dit met anderen