Vrijwilliger Front Office Den Haag

Vrijwillig, 's-Gravenhage

Op locatie Den Haag zijn wij op zoek naar enthousiaste Front Office medewerkers.

De Front Office is een open inloop loket waar klanten zorgvuldig antwoord krijgen op hun vragen of doorverwezen worden. Het team houdt zich bezig met het beantwoorden van vragen op het gebied van rechten en plichten van nieuwkomers, financiën, maatschappelijke ondersteuning, participatie, vreemdelingenwetgeving enz. het uitgangspunt is de zelfredzaamheid van de klant; er wordt getracht zoveel mogelijk gebruik te maken van reguliere instellingen en organisaties.

Taken van de Front Office medewerker:

 • Klanten op nummer volgorde helpen;
 • Vragen beantwoorden over betalingsregelingen, gezondheidszorg, financiële problemen, verzekering, huisvesting, taalles, buurtcentra, etc;
 • Doorverwijzing naar instellingen en organisaties, bv gemeenteloketten, gezondheidzorg, taalles, juridisch loket of COA;
 • Aanmeldingen regelen voor voedselbank, taalprojecten, kinderkampen/zomeractiviteiten;
 • Informatie verstrekken over rechten en plichten en het participeren in de Nederlandse samenleving, bv ziektekostenverzekering afsluiten, wijzen op werkwijze SZW i.v.m. afspraken, enz.
 • Ondersteuning bij het invullen van formulieren;
 • Incidentele organisatie van informatie bijeenkomsten;
 • Zorgvuldig bijhouden van rapportage;
 • Participatie in teamvergaderingen;
 • Bijhouden van relevante informatie en ontwikkelingen op het vakgebied.

 

Wij zoeken iemand die:

 • Betrokkenheid heeft bij vluchtelingen en de organisatie Vluchtelingenwerk
 • Flexibel en stressbestendig is
 • Goede communicatieve vaardigheden heeft
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
 • Minimaal 2 dagdelen per week beschikbaar is

 

Wij bieden:

 • Zinvol en boeiend werk in een open organisatie met een collegiale sfeer
 • Scholing en training op het vakgebied
 • Werkbegeleiding
 • Reiskosten vergoeding
 • WA- en ongevallenverzekering.
 • VW magazine

 

Voor alle functies binnen VluchtelingenWerk Zuidvleugel vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wilt u graag meer informatie over deze vacature of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met locatie Den Haag, infodenhaag@vwzuidvleugel.nl.

Deel dit met anderen