NT2-docent

Betaald, Weststellingwerf, Eemsmond, Súdwest-Fryslân

Voor Weststellingwerf 12 uur (Wolvega) , Sneek (12 uur) , en Eemsmond 12 uur (Uithuizen) zijn we met spoed op zoek naar gecertificeerde NT2 docenten. NB: Graag alleen reageren als u lesbevoegd en gecertificeerd bent.

Profiel Inburgeringsdocent NT2
VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft voor de drie noordelijke provincies een inburgeringsaanbod ontwikkeld, dat bestaat uit groepslessen (gegeven door een gecertificeerde NT2 docent) en groeps- en individuele begeleiding door vrijwillige taalcoaches. Daarnaast volgen de inburgeraars een participatief traject.
De groepsactiviteiten worden op dit moment (september 2014)  in Groningen, Winsum, Heerenveen, Joure, Dokkum, Drachten, Sneek, Assen, Emmen, en Hoogeveen aangeboden.

 

De docenten hebben een belangrijke taak binnen het Plan van Aanpak. Ze zijn verantwoordelijk voor het groeps- en individuele aanbod en de educatieve voortgang van het traject tot en met het examen met diploma.

Inburgeraars die hun traject volgen bij VluchtelingenWerk krijgen in heel Nederland hetzelfde aanbod. De methoden die hiervoor gebruikt worden, zijn:: AAP, Breekijzer, Ijsbreker en De Finale. Hierdoor kan elke inburgeraar na een verhuizing de inburgering bij VluchtelingenWerk ongehinderd voortzetten.
VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft het keurmerk: Blik op Werk.

Taken

 • Startniveau en objectief individueel aanbod deelnemers vaststellen en monitoren naar aanleiding van INT2 of TINA toetsgegevens, plan op maat schrijven, ondertekening cursuscontract;
 • Verzorgen van de groepslessen (3 keer 2,75 uur);
 • Werven en coachen van de (NT2)vrijwilligers tijdens de groepslessen;
 • Registratie van gegevens;
 • Examenmoment vaststellen en het inhoudelijk verzorgen van de ontheffingen van examens;
 • Werken volgens de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door VluchtelingenWerk;
 • Vragen beantwoorden over de lesmethode en de eindtermen van de Wet Inburgering;
 • Communicatie over de huiswerkondersteuning, e-learning, participatief leren met de vrijwilligers via VVSi en intervisie activiteiten;
 • Coaching vrijwilligers bij leer- of motivatieproblemen;
 • Deelnemen aan voortgangsbijeenkomsten met taalvrijwilligers en coördinatoren;
 • Deelnemen aan de landelijke intervisiebijeenkomsten.

Randvoorwaarden
Het hoofd bedrijfsbureau van VWNN is verantwoordelijk voor

 • De contacten met het DUO;
 • De facilitering (ruimten, boeken, computers).

De VWNN coördinator van de lokale groepen is verantwoordelijk voor

 • De werving, intakegegevens en toetsgegevens van de inburgeraar;
 • De koppeling en coaching tussen inburgeraar en taalcoach en het participatief leren;
 • De scholing en coaching van de vrijwilligers (op gebied van taalcoaching en VVSi);
 • De organisatie van de intervisiebijeenkomsten.

Vereiste competenties

 • Gecertificeerd als NT2 docent (volgens de richtlijnen van Blik op Werk) en minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als NT2-docent (bij de trajecten: alfabetisering, inburgering en staatsexamen I en II);
 • Kan zowel lesgeven aan een groep als individuen coachen;
 • Is bekend met de vereisten van de nieuwe Wet Inburgering;
 • Heeft ervaring met gedifferentieerd onderwijs en diverse methodieken;
 • Is flexibel (mogelijk lessen in de avonduren), proactief, creatief en oplossingsgericht;
 • Heeft affiniteit met deelnemers met een vluchtelingen- of migrantenachtergrond.

Voor de lessen aan een groep (5  - 15 deelnemers) zijn 12 uren beschikbaar, hiervan zijn bestaan 8.25 uit lesuren, de overige uren zijn voor bijkomende werkzaamheden. De uren moeten over drie dagen worden verdeeld. Bij meer dan 15 deelnemers wordt de groep gesplitst en wordt er een tweede groep gevormd.

De inschaling vindt plaats in schaal 8 van de CAO Welzijn.

Graag alleen reageren als u lesbevoegd en gecertificeerd bent.

U kunt uw sollicitatie, voorzien van motivatie en recent CV, richten aan Marianne Tiel   mtiel@vwnn.nl

Deel dit met anderen