Sander Terphuis, Iran: 'Realiseer je welk effect je stem heeft'

Sander Terphuis is gevlucht uit Iran. Nu staat hij op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Europese verkiezingen van 22 mei. Hoe belangrijk zijn volgens hem deze verkiezingen voor vluchtelingen?

De invloed van Europa

Sander Terphuis vindt Europa belangrijk: "De Europese Unie (EU) is een waardevol concept, al meer dan zestig jaar. Er vindt samenwerking plaats op het gebied van welvaart, veiligheid en vrede. Om deze doelen te blijven bereiken, deze droom en ambitie in stand te houden, moeten we ervoor zorgen dat er meer solidariteit tussen landen ontstaat. Dat ontbreekt nu nog wel eens. Voor vluchtelingen hebben de besluiten in Brussel ook veel invloed. Er kunnen regels komen die gelden voor alle landen die bij de EU zijn aangesloten. Dit kan op het gebied van opvangvoorzieningen en grensbewaking. Landen maken nu afspraken om bootvluchtelingen tegen te gaan."

Belangrijke standpunten

Hij was achttien jaar toen hij, zonder familie, naar Nederland vluchtte omdat hij verlangde naar vrijheid. Het is hem gelukt om hier een nieuw leven op te bouwen, met een zelfgekozen naam als teken van een nieuwe start. "Ik probeer via de politiek het systeem te veranderen", vertelt Sander Terphuis. "Ik ben in de politiek gegaan omdat het draait om kwesties die over ons persoonlijk gaan. Besluiten kunnen mensen direct treffen." In Europa wil hij aan de slag met onderwerpen rond vluchtelingen. "Een belangrijke reden om de EU op te richten was om vluchtelingen en ontheemden bescherming te bieden. Ik wil de meest schrijnende zaken aan de orde stellen. Dat betekent geen kinderen meer in de cel, de strafbaarstelling van illegaliteit moet in alle landen verdwijnen en er moet een fatsoenlijke en menswaardige opvang in alle EU-landen komen."

Ga allemaal stemmen

Stemmen op 22 mei is volgens Terphuis van groot belang. "Als we willen dat de welvaart wordt bevorderd en dat veiligheid en vrijheden worden gerespecteerd voor alle mensen." Hij spreekt uit ervaring: "Ik kom zelf uit een land zonder vrijheden en weet dus hoe belangrijk het is." Hij wil daarom zoveel mogelijk mensen oproepen om te gaan stemmen en vooral goed na te denken op wie. Want: "Realiseer je goed welk effect je stem heeft."

Deel dit met anderen

Meer persoonlijke verhalen

Ben je vrijwilliger/vluchteling of sympathisant en heb je ook een interessant verhaal? Laat het ons weten!