Trainer Meet2Know

Vrijwillig, Groningen

We zijn dringend op zoek naar meerdere trainers voor het scholenproject Meet2Know! Werkgebied: Groningen, Friesland, Drenthe.

Meet2Know:
wil jongeren met verschillende achtergronden met elkaar in contact brengen. Leerlingen van het voortgezet onderwijs en mbo zullen gezamenlijk met vluchtelingenleerlingen excursies voorbereiden én uitvoeren.
De lessen vinden plaats op verschillende scholen (van vmbo tot gymnasium en roc’s) in Groningen, Drenthe en Friesland

Als Trainer:
Ga je tijdens 4 theorielessen in op verschillende onderwerpen die kunnen spelen binnen een multiculturele samenleving. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van maatschappelijke organisaties en rolmodellen.
Begeleidt en coach je de jongeren tijdens de organisatie en de uitvoer van drie excursies.

Onze Trainer:
– Heeft affiniteit met jongeren
– Kan met groepen werken
– Staat stevig in zijn of haar schoenen
– Heeft kennis van de maatschappelijke en sociale kaart van Nederland
VluchtelingenWerk biedt een inwerkprogramma bestaande uit een training en begeleiding tijdens de eerste lessen. Er is regelmatig overleg met alle trainers. Je geeft per serie gastlessen aan of  je inzetbaar bent. VluchtelingenWerk biedt reis- en onkostenvergoeding.

Waarom trainer worden voor Meet2Know?
Je werkt mee aan een project dat de beeldvorming van jongeren rondom vluchtelingen bijstelt.
Je doet ervaring op in les-/training geven.

Interesse?
Voor aanvullende informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Amina Mohamed, e-mail:
amohamed@vwnn.nl, telefoonnummer: 06-19661883.

Het project Meet2Know is onderdeel van het project POLRAD- de kracht van lokale rolmodellen ter preventie van polarisatie en radicalisering. Dit project, gesubsidieerd door de EU en het VSB fonds is een samenwerking tussen: CMO Groningen, MJD Groningen, Jongerenwerk Barkema & de Haan, Overstag Uitvoering, VluchtelingenWerk Noord-Nederland.

 

VluchtelingenWerk organiseert op 16 en 20 oktober een voorlichtingsavond voor student vrijwilligers voor POLRAD. Hier lees je daar meer over.

Deel dit met anderen