Draagvlakactiviteitenfonds (DAF)

Uit het Draagvlakactiviteitenfonds financieren we activiteiten en initiatieven van anderen (personen en organisaties) die bijdragen aan het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland.

Wie kan een beroep doen op het DAF?

Buiten VluchtelingenWerk Nederland zijn er weinig mensen of organisaties die zich actief inzetten voor het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen. Daarom kunnen externe partijen die een project of activiteit organiseren die hieraan bijdraagt, een bedrag ter ondersteuning aanvragen bij het Draagvlakactiviteitenfonds. De beoordelingscommissie van het fonds toetst de aanvragen op criteria als haalbaarheid, bereik, co-financiering en uiteraard of het project of de activiteit het draagvlak voor vluchtelingen vergroot. Het is niet mogelijk voor medewerkers of stichtingen van VluchtelingenWerk om aanvragen in te dienen.

Welke activiteiten en initiatieven ondersteunen we?

Uit het Draagvlakactiviteitenonds financieren we activiteiten en initiatieven van anderen (personen en organisaties) die bijdragen aan het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland.

Voorbeelden van de afgelopen tijd zijn:

  • een nieuwe uitgave van het boek 50 ontmoetingen
  • de voorstelling As I left My father's house van theatermaker Bright Richards.

Meer informatie

Deel dit met anderen