Vluchtelingenwerk Roosendaal

Adres

Adres
Vincentiusstraat 7
4701 LM Roosendaal
Telefoonnummer
0165-558803

Openingstijden

Spreekuren:
Dinsdag: 09:00 - 12:30
Woensdag: 09:00 - 12:30 - 19:00-20-:30
Donderdag: 19:00 - 20:30

Medewerkers

Rick Pels - coördinator
rpels@vluchtelingenwerk-wobb.nl

Waarom zouden we vluchtelingen opnemen? Omdat een mens in nood ergens moet kunnen  schuilen. Omdat we zelf ook opgevangen willen worden als de nood aan de man komt. Omdat het van beschaving getuigt als je vluchtelingen onderdak wilt verlenen en ook van medemenselijkheid. Omdat vluchtelingen die door onze overheid worden toegelaten tot ons land, voldoen aan strenge criteria.  De meesten van hen lopen acuut levensgevaar in het land van herkomst en  achter bijna elke vluchteling gaat een vreselijke voorgeschiedenis schuil.

Ons uitgangspunt is simpel: Mensen die zich hier aan onze zorgen toevertrouwen, moeten zo snel mogelijk worden opgeleid tot zelfstandige en geïntegreerde burgers van de Roosendaalse gemeenschap.

VluchtelingenWerk Roosendaal komt in actie vanaf de toewijzing van een woning. Op het moment dat een asielzoeker een woning toegewezen krijgt binnen de gemeente Roosendaal, wordt hij/zij van het begin af aan begeleid. Op deze manier kan VluchtelingenWerk vroeg in actie komen en samen met de vluchteling gaan werken aan zijn/haar inburgering . VluchtelingenWerk Roosendaal behartigt de belangen van vluchtelingen met als doel de integratie te bevorderen zodat vluchtelingen zichzelf op korte termijn  kunnen redden binnen de Roosendaalse samenleving.

VluchtelingenWerk zet zich met vele vrijwilligers in voor bescherming en ontwikkeling van vluchtelingen.  Dit gebeurt door het bieden van persoonlijke steun en belangenbehartiging. Elke vrijwilliger begeleidt een aantal cliënten vanaf de aanmelding tot de inburgering. Deze werkwijze voorkomt communicatiefouten, biedt veel tijdwinst en geeft een goed overzicht over de bereikte resultaten.

In de praktijk blijkt voor de meesten een intensieve ondersteuning gedurende zes maanden nodig te zijn. Daarna wordt aan de cliënten nog anderhalf jaar lang begeleiding geboden  Bij dat alles dient wel te worden bedacht dat tal van activiteiten, die wij vanzelfsprekend vinden, voor onze cliënten volkomen nieuw zijn.
We verwachten dat mensen actief meewerken om zelfstandig te worden. We zien hen als potentieel waardevolle deelnemers aan onze gemeenschap, in de wetenschap dat onze cliënten zich ook een stuk beter voelen als ze succesvol geïntegreerd zijn

Onze personele bezetting bestaat  uit een grote groep vrijwilligers, die zich gedurende enkele uren of enkele dagen per week inzetten voor onze cliënten. Onze vrijwilligers kunnen gezien worden als professionals. Sommigen zijn van meet af aan gekwalificeerd voor het werk, anderen worden intern opgeleid. Onze vrijwilligers gebruiken hun levenservaring en hebben veel geduld bij het begeleiden van vluchtelingen. Natuurlijk hebben we altijd uitdagende  vacatures en zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Ook kunt u contact met ons opnemen voor een oriënterend gesprek.
Er zijn ook andere manieren om ons werk te steunen . Dit kan financieel of door het leveren van goederen of diensten. Iedere vorm van aanvullende steun, vooral voor het noodfonds, is van harte welkom.

Deel dit met anderen