Educatie voor vluchtelingen

Educatie over vluchtelingen

VluchtelingenWerk Nederland wil jongeren betrekken bij vluchtelingen en hen in beweging brengen. Daarom laten wij zien waarom mensen vluchten en wat een vluchteling doormaakt na aankomst in Nederland. Dat doen we met speciaal lesmateriaal over vluchtelingen voor verschillende leeftijden.

Neem contact op met de regionale stichting bij jou in de buurt

Voor alle lespakketten, met uitzondering van de presentatie in het Humanity House, geldt: heb je interesse om deze uit te (laten) voeren bij een school bij jou in de buurt? Neem dan contact op met jouw regionale stichting van VluchtelingenWerk.

 • Lespakket basisschool: 'Hier ben ik veilig'

  Lespakket over vluchtelingen voor de basisscholenDit is een lesprogramma over vluchtelingen in Nederland voor groep 7/8 van de basisschool.

  De verhalen van vluchtelingkinderen

  Amina vluchtte met haar familie van Somalië naar Nederland. Zij vertelt over wat ze allemaal heeft meegemaakt. Haar verhaal is een van de verhalen van vluchtelingkinderen die in dit lesprogramma aan bod komt. Hun verhalen gaan over de vlucht, de onzekerheid van een asielprocedure en het opbouwen van een nieuw leven in Nederland.

  Eenvoudig en toegankelijk

  Op een eenvoudige en toegankelijke manier leren kinderen over de achtergrond van het vluchtelingenbeleid. Wat zijn redenen om te vluchten? Wie mag er in Nederland blijven en wat is nodig om hier een nieuw bestaan te starten? De lessen bestaan uit verschillende filmpjes, groepsopdrachten en een quiz. Het totale pakket beslaat drie lesmiddagen van twee uur, de eerste lesmiddag kan ook los van de andere twee worden gevolgd.

 • Modules voor vmbo en havo/vwo

  Modules voor vmbo en havo/vwo: Codename FutureCodename Future heeft in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland een interactief lespakket samengesteld voor jongeren in het vmbo en havo/vwo.

  Interactieve opdrachten en prikkelende vragen

  In twee digitale lessen leren middelbare scholieren waarom mensen vluchten, wat het belang is van veiligheid en wat VluchtelingenWerk Nederland doet. In de eerste les van het lesprogramma komen vooroordelen aan bod en kunnen leerlingen aan de hand van bronnen zelf feiten checken. De tweede les gaat in op de ervaringen van een vluchteling en met name over het ‘gevoel van (on)veiligheid’. Het lespakket werkt met prikkelende vragen. Daarnaast zijn er verschillende 'verwerkingsopdrachten' waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan met de inhoud van de lessen. Het lespakket is goed te gebruiken op een digiboard.

  Codename Future

  Codename Future heeft een samenwerkingsverband met meer dan 300 scholen. Deze scholen krijgen het lespakket van VluchtelingenWerk aangeboden. Mocht je dit lespakket zelf willen gebruiken voor voorlichting op een school bij jou in de regio, kijk dan op codenamefuture.nl/vluchtelingenwerk.Via deze site is het lespakket te bekijken en kunnen scholen zich aanmelden. Zij krijgen dan direct een gastaccount toegestuurd voor het complete online lespakket. Het lespakket is kosteloos beschikbaar.

  Vluchten doe je niet zomaar

  Naast de interactieve lessen van Codename Future, is er nog een lespakket beschikbaar voor het middelbaar onderwijs. Het lespakket 'Vluchten doe je niet zo maar' bestaat uit een dvd met een basisles en twee optionele extra lesopdrachten. De drie programma's duren elk een lesuur en zijn flexibel te gebruiken. Iedere les begint met een korte film en bevat opdrachten en onderwerpen voor discussie. Ook dit lespakket bevat vragen zoals: Wat is een vluchteling? en: Hoe ziet de asielprocedure eruit? Het doel van deze lesbrief is het creëren van draagvlak voor vluchtelingen in Nederland. Het lespakket kan via deze link besteld worden: https://www.vluchtelingenwerk.nl/nog-geen-webshop-toch-bestellen

 • Spel (alle leeftijden): Fort Europa

  Spel (alle leeftijden): Fort EuropaWaarom vluchten mensen? Hoe komen vluchtelingen naar Nederland? Vinden ze hier wat ze zoeken? Op deze vragen kun je met jouw school, groep of vereniging zélf een antwoord vinden tijdens het verrassende en uitdagende spel 'De bestorming van Fort Europa'.

  Kruip in de huid van een vluchteling

  Tijdens dit spel kruip je in de huid van een vluchteling. Zo kom je voor allerlei beslissingen te staan. Blijf je met gevaar voor eigen leven in je eigen land? Of laat je huis en haard achter in de hoop ergens ver weg een nieuw leven op te bouwen? Kun je tijdens je vlucht alle hindernissen overwinnen, of strand je onderweg? We vertellen hier niet te veel over het spel. Net zoals vluchtelingen die een onbekend leven tegemoet gaan, weten namelijk ook de deelnemers niet precies wat ze te wachten staat. Neem contact op met jouw regionale stichting om het spel, plus een vrijwilliger die het spel uitlegt en begeleidt, aan te vragen.

 • Presentatie voor hbo- en wo-studenten: Humanity House

  Waarom vluchten mensen? Wie biedt hen opvang, en waar is die opvang op gebaseerd?  Wat maken vluchtelingen mee wanneer zij daadwerkelijk in Nederland aankomen?
  Een bezoek aan het interactieve museum wordt gekoppeld aan een presentatie.

  Lobbyisten van VluchtelingenWerk Nederland

  Tijdens deze presentatie vertellen de lobbyisten van VluchtelingenWerk Nederland graag meer over deze vragen en gaan met de studenten in gesprek over de verschillende aspecten van het asielbeleid en de bescherming van vluchtelingen. Meer informatie is te vinden op de site van Humanity House.

Deel dit met anderen