Vluchtelingen in getallen 2013

VluchtelingenWerk Nederland brengt jaarlijks de publicatie 'Vluchtelingen in getallen' uit. Daarin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste cijfers over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd.

Onder meer de volgende vragen worden beantwoord:

  • Hoeveel vluchtelingen zijn er in Nederland?
  • Hoeveel asielverzoeken worden er jaarlijks gedaan?
  • Waar komen de meeste vluchtelingen vandaan?
  • Waar worden de meeste vluchtelingen opgevangen?

‘Vluchtelingen in getallen’ geeft bij een aantal figuren verklaringen voor de getoonde ontwikkelingen, zoals de schommelingen in het aantal asielaanvragen per jaar. Waar nodig wordt nadere uitleg gegeven over de gebruikte termen en definities.

Deel dit met anderen