Nieuw lespakket voor VMBO en HAVO/VWO

Codename Future heeft in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland een interactief lespakket samengesteld voor jongeren in het VMBO en HAVO/VWO. In twee digitale lessen leren zij waarom mensen vluchten, wat het belang is van veiligheid en wat VluchtelingenWerk Nederland doet.

Interactieve opdrachten en prikkelende vragen

In de eerste les van het lesprogramma komen vooroordelen aan bod en kunnen leerlingen aan de hand van bronnen zelf feiten checken. De tweede les gaat in op de ervaringen van een vluchteling en met name over het ‘gevoel van (on)veiligheid’.

Het lespakket werkt met prikkelende vragen en er zijn verschillende 'verwerkingsopdrachten' waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan met de inhoud van de lessen. Het lespakket is goed te gebruiken op het digiboard.

Lespakket kosteloos beschikbaar

Codename Future heeft een samenwerkingsverband met meer dan 300 scholen; het lespakket van VluchtelingenWerk zal bij deze scholen worden aangeboden. Mocht je dit lespakket zelf willen gebruiken voor voorlichting op een school bij jou in de regio, kijk dan op codenamefuture.nl/vluchtelingenwerk.Via deze site is het lespakket te bekijken en kunnen scholen zich aanmelden. Zij krijgen dan direct een gastaccount toegestuurd voor het complete online lespakket. Het lespakket is kosteloos beschikbaar.

Jongeren betrekken bij ons werk

VluchtelingenWerk Nederland wil jongeren betrekken bij vluchtelingen en in beweging brengen. Daarom laten wij zie waarom mensen vluchten en wat een vluchteling doormaakt na aankomst in Nederland. Daarnaast willen we met het lespakket laten zien wie wij zijn en wat wij doen.

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden voor het lespakket: codenamefuture.nl/vluchtelingenwerk

Deel dit met anderen