Rapport 'Als terugkeer niet mogelijk is'. Over beleid en praktijk van buitenschuld.

In deze publicatie 'Als terugkeer niet mogelijk is' reageert VluchtelingenWerk op de belangrijkste aanbevelingen van het ACVZ advies over toepassing van het buitenschuldbeleid en doet suggesties voor aanvullingen. VluchtelingenWerk wil met deze publicatie de problematiek rondom ‘buitenschuld’ inzichtelijker maken.

De terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers is veelvuldig onderwerp van discussie. Volgens de overheid kan iedereen die terug wíl, in beginsel ook terug. Asielzoekers en hun rechtshulpverleners stellen daarentegen dat dit niet altijd mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de autoriteiten van herkomstlanden de benodigde documenten niet willen verstrekken. Het vreemdelingenbeleid erkent dat er bijzondere situaties kunnen voorkomen waarbij een vreemdeling1 buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken. Kern van dit zogenaamde ‘buitenschuldbeleid’ is dat iemand alles in het werk moet hebben gesteld om zelfstandig te vertrekken, en dat dit desondanks niet is gelukt. VluchtelingenWerk Nederland is kritisch op de werking van het huidige buitenschuldbeleid. Wij maken meer dan incidenteel mee dat asielzoekers niet terug kunnen naar hun land van herkomst, ondanks de vele inspanningen die ze verrichten. We zien dat het beleid soms zo wordt toegepast, dat het voor mensen feitelijk onmogelijk is om aan alle gestelde voorwaarden te voldoen.
 

Deel dit met anderen