Rapport Gesloten Verlengde Asielprocedure 2010-2012

UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland vragen al jaren aandacht voor de Gesloten Verlengde Asielprocedure. In dit onderzoek concluderen wij dat er geen humanitaire, juridische of praktische reden is om de GVA nog langer in stand te houden. Wij vinden dat deze procedure daarom moet worden afgeschaft.

Rappport van VluchtelingenWerk Nederland en UNHCR, getiteld ‘Pas nu weet ik: vrijheid is het hoogste goed’ - Gesloten Verlengde Asielprocedure 2010-2012

Dit is inmiddels het derde onderzoek naar de Gesloten Verlengde Asielprocedure. De dalende trend die in onze vorige onderzoeken zichtbaar was, houdt aan. Niet alleen het aantal gedetineerden daalt, ook de duur van de detentie wordt elk jaar korter. Dat is een goede ontwikkeling en reden te meer om de procedure af te schaffen. Waarom deze vorm van detentie moet verdwijnen, komt naar voren in de hierop volgende juridische analyse, de recente onderzoekscijfers, maar bovenal de persoonlijke interviews.

Deel dit met anderen