Afgeronde projecten

Hieronder vindt u projecten waar wij in de afgelopen jaren aan hebben gewerkt.

 • Kind in Harmonie

  In samenwerking met Het Nederlands Symfonieorkest en Vrenegoor Film- en Theaterproducties heeft VluchtelingenWerk Nederland het unieke project ´Kind in Harmonie´ georganiseerd waarin leerlingen uit het basisonderwijs en leerlingen van basisscholen op azc Echt en Dronten zich hebben voorbereid om samen met Het Nederlands Symfonieorkest in 2013 een concert te geven op basis van de eerste symfonie van Gustav Mahler.

  Presentator Eric Robillard vertelt samen met de kinderen en het orkest in tekeningen, muziek en tekst het verhaal van een elf-jarig meisje dat uit haar eigen land moet vluchten en als talisman van haar ouders een lied meekrijgt.

  Door leerlingen actief en heel direct bij het concert te betrekken worden concert en voorbereiding een ontdekkingsreis, die ze laat kennismaken met een nieuwe wereld en met de kracht van het samen muziek maken. Doel is om een brug te slaan tussen de belevingswereld van de kinderen en de klassieke muziek. Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers krijgen een aparte aanvulling en krijgen een apart aanbod in het voorbereidingstraject: tien lessen gegeven door een vakdocent op de school van het azc.

  Wilt u meer weten?

  Lees dan ook het artikel over dit project op de landelijke website of het nieuwsbericht over het eindresultaat.

   

 • De Mensenbieb

  De Mensenbieb weet met een ludieke maar daarmee niet minder serieuze benadering mensen bewust te maken van hun vooroordelen en biedt de mogelijkheid deze te doorbreken. De Mensenbieb is een methode om mensen bewust te maken van hun eigen invalshoeken en vooroordelen en om vervolgens over die vooroordelen heen te stappen. De Mensenbieb wordt in het kader van het integratievraagstuk gebruikt door 'oude' en 'nieuwe' Nederlanders met elkaar in contact te brengen. Hoe?

  Mensenboeken

  Zoals iemand bij een bibliotheek een boek of een cd leent, leent hij bij De Mensenbieb een mens voor een bijzondere ontmoeting. De Mensenbieb is gebaseerd op de visie dat mensen in het algemeen nieuwsgierig naar de ander zijn. Nieuwsgierigheid kan echter geremd worden doordat men bepaalde vooroordelen heeft. Onbekend maakt immers onbemind.

  Humor

  Hét instrument om vooroordelen te doorbreken, is humor. Dus worden bezoekers gelokt met vrijmoedige vooroordelen op uitdeelstickers en sandwichborden. Hun opdracht: leen geen mening, oordeel zelf. Dat werkt.
  Tijdens een uitleensessie (met koffie) ontmoet de biebbezoeker iemand met een volstrekt andere achtergrond, die misschien is opgegroeid in een volstrekt andere cultuur. Een laagdrempelige ontmoeting! Plaats van handeling voor De Mensenbieb kan van alles zijn: een bibliotheek, een buurthuis, een bedrijfskantine, een openluchtfestival, een beurs. Eigenlijk overal waar veel mensen ongehaast bijeen komen.
  De Mensenbieb is ander integratiebeleid, vinden de bezoekers: positief, ludiek, prikkelend, ontspannend en grappig.

  Vrijwilligers

  De vrijwilligers in de Mensenbieb doen mee omdat ze graag andere mensen willen ontmoeten en meer over Nederland willen weten. Er zijn bij elke bijeenkomst ongeveer 20 vrijwilligers aanwezig om als boek of als vrijwilliger in het straatteam mensen te enthousiasmeren om een bezoek te brengen aan de Mensenbieb. Het is een essentieel onderdeel van de Mensenbieb om deze vrijwilligers te begeleiden en te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk voor de Mensenbieb. In een aantal trainingen voorafgaand aan de uitvoering worden de vrijwilligers betrokken bij de uitvoering. Een van de doelstellingen van het project is het ontwikkelen van een toolkit (website, manual) voor lokale afdelingen binnen VluchtelingenWerk Nederland om zelf een Mensenbieb te organiseren.

 • Intercultureel theehuis

  Voor een goede integratie is contact tussen vluchtelingen en autochtone Nederlanders van belang. Vluchtelingen willen graag meer contact met Nederlanders en veel Nederlanders staan open voor contact met vluchtelingen. In de praktijk bljkt dat beiden elkaar weinig tegenkomen. Het Intercultureel Theehuis werd daarom opgericht als ontmoetingsplaats voor alle inwoners van de regio Utrecht.

  Het project droeg bij aan de verbinding tussen mensen uit verschillende culturen. Een divers publiek bezocht wekelijk de ontmoetingsavonden. Het Intercultureel Theehuis leverde zo een goede bijdrage aan duurzame en sociale verbindingen in de Utechtse samenleving. De programmering was gericht op uitwisseling, dialoog en ontmoeting.

  In juli 2012 is na ruim 12 jaar gestopt met het Intercultureel Theehuis. De reden? Een tekort aan geld en vrijwilligers. We kijken met veel plezier en trots terug op de prachtige avonden die we georganiseerd hebben.

 • De bestorming van Fort Europa

  Tijdens het spel Fort Europa kruipen deelnemers in de huid van een vluchteling. Al spelend ervaren ze enigszins wat een vluchteling meemaakt. Tijdens het eerste onderdeel krijgen de deelnemers een nieuwe identiteit in een ander land. Al spelend ontstaat er een situatie waardoor het idee ontstaat om alles achter te laten, en te vluchten uit eigen land. Eenmaal op de vlucht wordt het leven er vaak niet beter op. Na een lange reis komt een deel van de vluchtelingen aan in het beloofde land. Vinden ze hier wat ze zoeken? Is het allemaal de moeite waard geweest?

  Op afspraak komt er een vrijwilliger langs die het spel begeleidt. Zelf hoeft u alleen voor een groep van minimaal 12 mensen en een geschikte ruimte te zorgen. Wij vragen een kleine vergoeding. Over de inhoud van het twee uur durende programma vertellen we niet teveel: net zoals vluchtelingen een onbekend leven tegemoet gaan, weten ook deelnemers niet wat ze te wachten staat.

  Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met de afdeling Communicatie van VluchtelingenWerk Midden-Nederland, Tel: 030-234 06 76 of via info@vwmn.nl

  Ga snel naar de website van het spel Fort Europa voor meer informatie!

 • PlusMin, project budgetbegeleiding

  In Nederland wordt officiële informatie vooral per post verstuurd. De meeste brieven die mensen ontvangen zijn afkomstig van de overheid, de gemeente, de belastingdienst of van verzekeringsbedrijven. De brieven zijn meestal geschreven in ambtelijke taal en daarom vaak moeilijk te begrijpen, zeker voor hen die de Nederlandse taal als tweede taal hebben geleerd.

  De eigen administratie bijhouden is door al dit ambtelijk taalgebruik ingewikkeld. Onder een goede administratie valt ook: goed omgaan met geld, overzicht over de financiën, toeslagen aanvragen, rekeningen betalen, et cetera. Dit kan moeilijk zijn.

  Overzicht op financiën

  De vrijwillige coaches van het budgetbegeleidigsproject PlusMin van VluchtelingenWerk Midden-Nederland (afdeling Utrecht) ondersteunen vluchtelingen bij het opzetten van hun eigen financiële administratie en correspondentie archief, zodat zij deze thuis op een eenvoudige en overzichtelijke manier kunnen bijhouden. Met het ontwikkelen van deze administratieve vaardigheden wordt de zelfredzaamheid van de vluchteling vergroot. Zo draagt de coach bij aan de financiële zelfredzaamheid van vluchtelingen.

  Tijdens de persoonlijke coaching komt de coach bij de vluchteling thuis om samen een overzicht aan te brengen in de administratie, de post te ordenen en een balans op te maken van inkomsten en uitgaven. Hiertoe zal gebruik worden gemaakt van een zogenoemde PlusMin-map, waarin belangrijke post en geldzaken bewaard. Deze map is speciaal beschikbaar gesteld voor dit project.

  De coaches hebben een projectleider als ondersteunend contactpersoon, hij of zij onderhoudt regelmatig contact over evaluaties en terugkoppelingen.

  Het project PlusMin is inmiddels ondergebracht bij het project Taalcoaching.

 • Vluchtelingen ambassadeurs

  Het project Vluchtelingenambassadeurs probeert de participatie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving te vergroten. Door middel van het oprichten van een netwerk van vluchtelingenambassadeurs wordt mogelijk gemaakt dat de samenleving meer weet over vluchtelingen en er meer contact komt tussen vluchtelingen en de samenleving.

  Ambassadeurs

  De vluchtelingenambassadeurs vormen een sleutel tussen hun persoonlijke sociale netwerk en organisaties in hun omgeving. Aan de ene kant zoeken ze naar mensen uit hun sociale netwerk die betrokken kunnen worden, bij verzoeken om deel te nemen. Aan de andere kant geven zij zelf ook gevraagd en ongevraagd voorlichting, mengen zij zich in debatten of geven hun mening over maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot vluchtelingen.

  Het ondersteunende aanbod van het project is gericht op de deelnemers van het netwerk. De deelnemers worden met behulp van een zorgvuldige selectie gekozen in overleg met de samenwerkingspartners. Het zijn mensen met een vluchtelingenachtergrond, die gemotiveerd zijn om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving, de Nederlandse taal voldoende beheersen en beschikken over een relevante deskundigheid, bijvoorbeeld op basis van opleiding, arbeidsverleden of persoonlijke ervaring. De groep bestaat uit circa 15 tot 20 personen en is divers van samenstelling (man-vrouw, leeftijd, nationaliteit, deskundigheidgebied, duur verblijf in Nederland).

  Activiteiten

  Bij aanvang wordt er in overleg met de individuele deelnemers een programma gemaakt van de individuele trajecten (inhoudelijk en data). Het intensieve individuele trainingstraject bestaat uit circa 20 onderdelen, waarvan 10 groepsbijeenkomsten, 5 participatieactiviteiten en 5 individuele begeleidingsgesprekken.
  De groepsbijeenkomsten duren ongeveer 3 uur en vinden een keer per maand plaats. Het programma van de trainingsbijeenkomsten zal definitief vastgelegd worden aan de hand van een inschatting van de behoefte van de deelnemers. De kern van het basisprogramma zal bestaan uit aandacht voor de verschillende manieren van communiceren die je als ambassadeur nodig zou kunnen hebben. Onderdelen van het programma zijn:

  • Debating en discussie in het Nederlands
  • Presentatievaardigheden
  • Voorlichting
  • Omgaan met de media
  • Intermediair zijn
  • Opinievorming bijvoorbeeld rond de thema's burgerschap, politiek in Nederland, de multiculturele samenleving, normen en waarden
  • Overig zoals gespreksleiding, vergadertechnieken

  De vluchtelingenambassadeurs zijn inmiddels een eigen stichting begonnen.

Deel dit met anderen