Nederlandse leert vluchtelinge fietsen

Over VluchtelingenWerk Noordwestholland

VluchtelingenWerk Noordwestholland is één van de 14 regionale afdelingen van VluchtelingenWerk Nederland. In onze regio zetten wij ons met een handjevol betaalde krachten en 100-en vrijwilligers in voor vluchtelingen: mensen die zijn gevlucht voor geweld en onderdrukking.

Wij steunen vluchtelingen bij het opbouwen van een menswaardig en volwaardig bestaan in veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Dat is wat zij willen: zelfstandig leven in veiligheid.

Dat is wat wij willen: dat zij meedoen in onze samenleving.

Onze begeleiding geeft vluchtelingen de gelegenheid een eigen plek te vinden in onze ingewikkelde maatschappij. Vanaf de asielaanvraag op Schiphol totdat iemand volwaardig kan deelnemen aan onze samenleving.

Zij rekenen op ons. En wij op jou.

Wij zijn op zoek naar jou

Wij zoeken donateurs en vrijwilligers die samen met ons vluchtelingen op wat voor manier dan ook willen steunen.

Wij zoeken daarnaast

  • gemeenten in de regio Noordwestholland die ons willen inschakelen voor maatschappelijke begeleiding,
  • bedrijven die stage- en werkplekken beschikbaar stellen aan vluchtelingen,
  • en onderwijsinstellingen die vluchtelingen willen uitnodigen in de klas.

Klachten

VluchtelingenWerk Noordwestholland (VWNWH) wil al haar cliënten en relaties zorgvuldig behandelen. Toch blijft hulpverlening het werk van mensen. Er kunnen dan ook (onbedoeld) fouten gemaakt worden. Om deze fouten zo goed mogelijk te herstellen, heeft VWNWH een klachtenregeling. In de brochure lees je hoe en waar je een klacht kunt indienen en hoe de behandeling van jouw klacht verloopt. Download de brochure.

Deel dit met anderen