Projecten

Het projectbureau van VWNN ontwikkelt doorlopend nieuwe projecten. Vaak zijn deze een- of tweejarig. Soms worden ze blijvend opgenomen in het standaard aanbod van diensten.

Overzicht projecten in uitvoering

Blik op de toekomst
Doel: Ondersteuning bieden aan (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen zonder verblijfsvergunning bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief.

Waar: Heel Nederland, in Noord-Nederland decentraal in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland

Periode: 01 juli 2014 - 30 juni 2015

Projectmedewerkers: Liselotte Hellinga (lhellinga@vwnn.nl), Tanneke van Dijk (tavandijk@vwnn.nl), Veronika Flegar (vflegar@vwnn.nl)

Counselor: Hans Rijnks (hrijnks@vwnn.nl)

Projectleider: Gryt Wielinga (gwielinga@vwnn.nl)

 

Onderweg naar werk 1

Doel: 30 vluchtelingen sociaal actiever maken in hun woonomgeving en hen voorbereiden op een arbeidsmarkt gerelateerd traject.
Waar: Friese Meren en Sudwest Fryslân en Assen
Periode: start april 2013
Medewerkers Friese Meren en Sudwest Fryslan: Elizabeth Tjerkstra  etjerkstra@vwnn.nl, Mamadou Congo  mcongo@vwnn.nl
Medewerker Assen: Tatiana Oeckeloen toeckeloen@vwnn.nl

PolRad: the power of local Rolemodels

Doel: voorkomen van vooroordelen en creëren van positieve beeldvorming over vluchtelingen en migranten. Daarnaast herkennen, werven, trainen en inzetten van rolmodellen. 120 groepen Meet2Know; 30 keer Mensenbieb ; Handboek samenstellen.
Waar: Noord-Nederland
Periode: maart 2013 - december 2014
Projectmedewerkers Meet2Know: Jasper Koehorst  jkoehorst@vwnn.nl,  Mireille Paas  mpaas@vwnn.nl
Projectmedewerker Mensenbieb: Amina Mohamed  amohamed@vwnn.nl
Onderzoek: Liuba Miasnikova lmiasnikova@vwnn.nl
Projectleider: Trieneke Hijma thijma@vwnn.nl
Meer informatie over PolRad vindt u in de brochure, klik daarvoor op de afbeelding rechts.

Samenspel - Muziekproject voor kinderen

Doel: Het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra (AZC’s) door middel van muzieklessen, uitstapjes en een groot slotconcert. Kinderen maken lol en maken kennis met de wereld buiten het AZC. Dit alles zorgt ervoor dat hun zelfvertrouwen wordt vergroot.
Waar: Heel Nederland; in Noord-Nederland voorlopig op de AZC scholen Oude Pekela, Musselkanaal, Emmen en Zweeloo
Periode: januari 2014 - juli 2015
Projectleider: Veronika Flegar, vflegar@vwnn.nl

Je bent wie je kent
Doel: vluchtelingen leren een netwerk op te zetten en te onderhouden. Een netwerk is nodig voor sociale contacten maar ook voor het vinden van werk. Door vluchtelingen te leren netwerken willen we de sociale en professionele zelfredzaamheid en daarmee de weerbaarheid van de doelgroep vergroten.
Waar: Heerenveen, Oost Groningen, Emmen, Assen, Groningen stad
Periode: januari 2014 tm december 2015
Projectleider: Karin Veld, kveld@vwnn.nl
Projectmedewerker: Amina Mohamed, amohamed@vwnn.nl

 

 • Uitgelicht: Meet2Know, gericht op jongeren

  Begrip onder jongeren door Meet2Know

  Met het project Meet2Know brengt VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) jongeren van verschillende achtergronden samen, om wederzijds begrip te creëren.
  De jongeren die het programma van dit project doorlopen, hebben hun blik verruimd. Veel Nederlandse leerlingen hebben vaak nog nooit een vluchteling ontmoet, laat staan met één gesproken. Niet voor niets zit er in de gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ een kern van waarheid. Maar door het onbekende, bekend terrein te laten worden zal er meer onderling begrip ontstaan.

  Aftrap door Noorderpoort College

  In Stadskanaal zijn al meerdere groepen met leerlingen van het Noorderpoort College met het project gestart en hebben dit succesvol afgerond. Elke groep bestond grotendeels uit Nederlandse leerlingen, maar ook uit leerlingen van buitenlandse komaf. Daarnaast deden er in elke groep 4 jonge vluchtelingen mee. Door activiteiten die ze samen hebben gevolgd is er een bijzondere band ontstaan.
  Jasper Koehorst begeleidde één van de groepen uit Stadskanaal en vertelt dat de sfeer in zijn groep, ondanks de zwaarte van het onderwerp, oer-Nederlands gezellig was. Er werd eindelijk de tijd genomen om naar elkaars verhaal te luisteren. De leerlingen moesten stilstaan bij de verhalen van de vluchtelingen. Want hoe is het eigenlijk om je land te moeten verlaten en je te vestigen in een ander land?

  Activiteiten

  Koehorst legt uit hoe het project werkt: “Het is belangrijk dat jongeren gelijkwaardig met elkaar omgaan en wederzijds begrip ontwikkelen. Zo kun je voorkomen dat Nederlandse jongeren extreme opvattingen krijgen.”  De gekozen activiteiten variëren per groep. Eén groep bezocht bijvoorbeeld het Stripmuseum in Groningen en organiseerde een multiculturele picknick, terwijl een andere groep met een rondvaartboot door de Groningse grachten voer. Koehorst: “Bij elke activiteit hoort een opdracht. De leerlingen die gingen varen door de grachten moesten uitleggen wat water betekent voor de Nederlandse cultuur, maar ook voor een andere cultuur waar misschien waterschaarste heerst. Zo vergroot je het begrip bij alle jongeren voor andere culturen en gebruiken.”

  Uitrol Meet2Know

  Het Noorderpoort College in Stadskanaal en VWNN zijn bijzonder enthousiast over Meet2Know en het project is beschikbaar voor alle scholen (VO en MBO) in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. In totaal is er ruimte voor 120 groepen die mee kunnen doen aan het project. Meet2Know valt onder het POLRAD project, gefinancierd door het 'Prevention of and Fight against Crime Programme' van de Europese Unie. Daarnaast is het VSB fonds betrokken bij Meet2Know. Scholen in het voorgezet onderwijs en MBO-instellingen kunnen zich nog opgeven bij VWNN. De activiteiten gaan van start na de zomervakantie en duren 2 jaar.

  Meer informatie: projectmedewerkers Jasper Koehorst  jkoehorst@vwnn.nl en Mireille Paas  mpaas@vwnn.nl

 • Uitgelicht: Samenspel-Muziekproject voor kinderen

  Samenspel-Muziekproject voor kinderen

  Of je nou danst, een instrument bespeelt of er alleen naar luistert, muziek is iets van alle culturen. Van bruisende volksfeesten tot klassieke kamerconcerten: iedereen kan zich wel herkennen in een vorm van muziek. Muziek verbindt en kan ontspanning bieden, maar kan ook een uitlaatklep voor creativiteit en energie zijn. Het project Samenspel maakt gebruik van de bindende kracht van muziek om de situatie van kinderen in asielzoekerscentra (AZC's) vooruit te helpen: Tijdens het project volgen zij een interactief muziekprogramma dat toewerkt naar een groot slotconcert. De muzieklessen sterken het zelfvertrouwen, maar bovenal hebben de kinderen veel lol met elkaar.
   
  Het project
  Hoe kun je op een leuke en leerzame manier werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen op een AZC? In het project Kind in Harmonie, waarin kinderen een muzikaal programma volgden, vonden wij een antwoord. Samenspel is de opvolger van Kind in Harmonie.

  Interactief lesprogramma
  Het project Samenspel bestaat uit twee onderdelen: een interactief lesprogramma en een afsluitend concert met een orkest. Leerkrachten worden ondersteund door professionele muziekdocenten, die de kinderen leren zingen en bewegen op muziek tijdens de lessen. Alle leerlingen uit groep 3 tot en met 8 kunnen meedoen aan het project. Ook kleuters volgen een deel van het programma.
   
  Lesmateriaal
  Het lesmateriaal van het project bestaat uit een handleiding, cd, dvd en een lesboekje voor de kinderen. Alle liedjes, teksten en instructievideo's zijn ook online beschikbaar.

  http://www.vluchtelingenwerk.nl/lesmateriaal-samenspel

  Achtergrond
  In Nederland wonen zes- tot achtduizend kinderen met hun ouders in een asielzoekerscentrum. Omdat asielprocedures vaak lang duren, brengen veel van deze kinderen hier een belangrijk deel van hun jeugd door.

  Spanningen en isolement
  In het centrum hebben de kinderen te maken met spanningen, sociaal isolement en ruimtegebrek. Met Samenspel wil VluchtelingenWerk deze kinderen plezier, rust en harmonie bieden door ze in groepsverband in contact te brengen met muziek. Zo kunnen ze weer even kind zijn.
   
  Contact buiten het AZC
  Behalve de kinderen worden ook de ouders en andere organisaties die actief zijn in het AZC volop bij het project betrokken. Tijdens uitjes en bij optredens maken de kinderen kennis met muzikanten en kinderen buiten het asielzoekerscentrum. Op die manier verbreden beide partijen hun wereldbeeld en leren de kinderen over de rol van muziek in de Nederlandse samenleving.

  Onze rol
  Het project Samenspel wordt momenteel landelijk uitgevoerd in twaalf asielzoekerscentra. In de regio Noord-Nederland doen in de eerste ronde van januari t/m juni 2014 de AZC scholen in Oude Pekela, Zweeloo, Musselkanaal en Emmen mee.

  Samenwerking
  De volgende instellingen en personen werken samen in het project:
  ·   VluchtelingenWerk Nederland
  ·   Basisscholen op en rond de asielzoekerscentra
  ·   Muziekdocenten en muzikanten uit het hele land
  ·   Magrith Vrenegoor (regisseur), Eric Robillard (presentator) en Toek Numan (componist)
  ·   Het Nederlands Symfonie Orkest
  ·   Stichting De Vrolijkheid
  ·   Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
  ·   Landelijke OnderwijsWerkgroep voor Asielzoekers en nieuwkomers (LOWAN)
   
  Samenspel wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Vluchtelingenfonds.
   
  Resultaat
  Het uiteindelijke doel van Samenspel is het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in AZC’s. Dat doen we door middel van muzieklessen en uitstapjes. Kinderen maken lol en maken kennis met de wereld buiten het AZC. Dat helpt bij het versterken van het zelfvertrouwen.

  Groots concert
  Het project wordt steevast afgesloten met een groots concert, waar kinderen van het AZC optreden met kinderen van reguliere basisscholen. Onder de naam ‘Symfonie voor Angsthalzen en Durfals’ geven de kinderen een spectaculair optreden met een orkest. De optredens van de eerste ronde zullen plaatsvinden in Zwolle, Enschede en Deventer op 13-16 mei 2014.
   
  Nieuw doel: duurzaam lesprogramma
  Met de voorganger Kind in Harmonie werden ruim 160 kinderen bereikt in twee AZCs. Met Samenspel vergroten we onze ambitie: we willen ten minste 840 kinderen en hun ouders in AZC's in heel Nederland bereiken.
   
  Bekijk het filmpje
  Samenspel is het vervolg op het project Kind in Harmonie. Bekijk dus het filmpje van Kind in Harmonie om een beter beeld te krijgen van wat Samenspel precies gaat worden.

  https://www.youtube.com/watch?v=scMwBXnt-pM

  Meer weten?
  Wilt u meer weten over het project Samenspel in de regio Noord-Nederland of het project ondersteunen? Stuur dan een mail naar Veronika Flegar, vflegar@vwnn.nl.

 • Uitgelicht: Blik op de Toekomst

  Project Blik op de Toekomst

  Met het project Blik op de Toekomst biedt VluchtelingenWerk Noord-Nederland ondersteuning aan (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen zonder verblijfsvergunning bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief.

  Wat is Blik op de Toekomst?
  Het project Blik op de Toekomst heeft als doel (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen zonder verblijfsvergunning te ondersteunen bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief, door samen met de cliënt na te denken over de (on)mogelijkheden van verblijf en terugkeer. De steunpunten in Noord-Nederland zijn te vinden op de decentrale afdelingen van VluchtelingenWerk in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Terugkeerfonds.

  Waarom Blik op de Toekomst?
  Sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 is de druk op terugkeer van afgewezen asielzoekers toegenomen. De praktijk leert echter dat het bewerkstelligen van terugkeer bijzonder lastig blijkt: veel afgewezen asielzoekers willen of kunnen niet terugkeren en verblijven illegaal en zonder voorzieningen in Nederland. Zij leven hierdoor in moeilijke omstandigheden en met een onzekere toekomst. VluchtelingenWerk wil deze kwetsbare groep graag de begeleiding bieden die zij nodig hebben, zodat ze een realistische blik op hun toekomst kunnen vormen.

  Voor wie is Blik op de Toekomst?
  De begeleiding is bedoeld voor mensen die als asielzoeker of vluchteling naar Nederland zijn gekomen en inmiddels bijna of helemaal uitgeprocedeerd zijn. Ook mensen die vanwege andere redenen zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven kunnen in dit project terecht. De meeste mensen komen binnen bij onze steunpunten via de spreekuren van VluchtelingenWerk of na doorverwijzing door andere organisaties.

  Hoe werkt het?
  De medewerkers van de steunpunten bieden ondersteuning door het voeren van counselinggesprekken. Hierbij wordt samen met de cliënt gekeken of het starten van een (nieuwe) procedure haalbaar is en, zo niet, wat andere mogelijkheden zijn voor de toekomst. De consequenties van illegaliteit en de kansen en mogelijkheden bij terugkeer naar het land van herkomst worden hierbij uitvoerig besproken. Onze ondersteuning is divers: we hebben aandacht voor angsten en twijfels, maar ook voor de praktische en logistieke aspecten van het traject dat de cliënt doorloopt. Bij signalering van psychosociale problemen wordt de cliënt begeleid door een professionele counselor. De cliënt wordt gestimuleerd om zelf een realistisch plan voor de toekomst te bedenken, maar wordt ook begeleid door VluchtelingenWerk in het wegnemen van belemmeringen en in het zoeken van mogelijkheden in het land van herkomst. Als de cliënt kiest voor terugkeer, kan VluchtelingenWerk doorverwijzen naar terugkeerorganisaties zoals Maatwerk bij Terugkeer. Deze organisaties kunnen vervolgens helpen bij (onder andere) financiële ondersteuning, het terugvinden van familie, het vinden van een woning of het opzetten van een eigen bedrijf in het land van herkomst.

  Meer weten?
  Voor meer informatie over Blik op de Toekomst kunt u contact opnemen met:
  - Projectmedewerkers Groningen en Drenthe Veronika Flegar (vflegar@vwnn.nl) en Tanneke van
    Dijk (tvandijk@vwnn.nl)
  - Projectmedewerker Friesland Liselotte Hellinga (lhellinga@vwnn.nl)
  - Counselor Hans Rijnks (hrijnks@vwnn.nl)
  - Projectleider Gryt Wielinga (gwielinga@vwnn.nl)

Deel dit met anderen