Vrouwenorganisaties

 • E-Quality:
  Kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit. Onder ‘Producten en diensten’ is een uitgebreid adressenoverzicht van onder meer (vrouwen)vluchtelingenorganisaties. Onder datzelfde kopje zijn een scriptiegalerij, en themadossiers over emancipatie, arbeid, zorg, et cetera te vinden.
 • Focalpoint Meisjesbesnijdenis:
  Site van het Focal point Meisjesbesnijdenis, dat bij Pharos zetelt. Er is hier informatie te vinden over de geschiedenis en culturele achtergrond van besnijdenis, maar ook over medische complicaties die kunnen optreden. De wetgeving in Nederland en de relatie met de asielprocedure worden er uitgelegd. Ook zijn er relevante folders en brochures te downloaden in verschillende talen.
 • iLegale vrouw
  iLegalevrouw.nl is bedoeld voor iedereen die hulp verleent aan vrouwen zonder verblijfsvergunning. De website geeft informatie over de rechten en juridische mogelijkheden van vrouwen zonder verblijfsvergunning.
 • Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning (SVZV):
  De SVZV zet zich in om de positie van vrouwen die zonder geldig verblijfsdocument in Nederland verblijven te verbeteren. De informatie is in verschillende talen te verkrijgen.
 • UNHCR, Refugee Women:
  Informatie van de UNHCR over vluchtelingvrouwen. Met informatie o.a. over seksueel geweld, een foto-galerie, rapporten en het laatste nieuws.
 • Vereniging Vrouw en Recht 'Clara Wichmann':
  Met uitgebreide (jurisprudentie)databank waarin ook het archief van het Clara Wichmann Instituut is opgenomen (tot 2004).
 • Women's Commission for Refugee Women and Children:
  Deze organisatie zet zich in voor ontheemde vrouwen, vluchtelingenvrouwen en -kinderen. De site bevat rapporten, informatie over de activiteiten en het laatste nieuws.
 • Zami:
  Zami is een zelforganisatie voor zwarte vrouwen, migrantenvrouwen en vluchtelingvrouwen. De website geeft informatie over de organisatie en haar activiteiten. Deze zijn voornamelijk gericht op vrouwenrechten en loopbaanplanning.

Deel dit met anderen