Statistiek

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS):
  Publicaties met cijfers zijn te vinden door te zoeken op termen als vluchteling, asielzoeker, asielaanvragen
 • CBS StatLine
  Cijferdatabase van het CBS met een enorme hoeveelheid cijfers. Voer een zoekterm in in de zoekbalk en selecteer een onderwerp uit de resultatenlijst. 
 • Europees Migratie Netwerk (EMN):
  Cijfers over migratie en asiel in Europa.
 • Eurostat: statistisch bureau van de Europese Commissie:
  Dit is de statistische database van de Europese Commissie. Onder Tables by themes, Population and social conditions, Population, International Migration and Asylum zijn cijfers over (beslissingen op) asielaanvragen voor alle EU-lidstaten te vinden, ook naar land van herkomst. De cijfers kunnen worden geselecteerd naar jaar of bijvoorbeeld geslacht en geëxporteerd naar Excel.
 • Immigratie- en NaturalisatieDienst (IND):
  Onder het menu ‘Organisatie’ is het onderdeel ‘Cijfers en Rapportages’ te vinden, met jaarcijfers over onder andere asielaanvragen, terugkeer en naturalisatie.
 • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM):
  Cijfers over vrijwillige terugkeer naar land van herkomst. 
 • Migration Information Source – Data Hub:
  In deze gebruiksvriendelijke Data Hub kan een selectie gemaakt worden naar asielverzoeken per land van herkomst, land van bestemming en jaar (terug tot 1980).
 • UNHCR - Vluchtelingen in Europa en wereldwijd:
  Hier zijn statistieken te vinden over vluchtelingen wereldwijd in onder meer de 'Global Refugee Trends' en de 'Asylum trends in industrialized countries'. Daarnaast is de 'UNHCR Statistical Online Population Database' te gebruiken om selecties te maken naar land van herkomst, land van bestemming, jaar en categorie (vluchteling, asielzoeker, IDP). Export naar Excel en maken van figuren is ook mogelijk.

Deel dit met anderen