Onderwijs, werk & welzijn

 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  Informatie over studiefinanciering in het voortgezet en hoger onderwijs, diploma-erkenning en de rol van DUO op het gebied van inburgering.
 • Dossier achterstandenbeleid
  Informatie van de Rijksoverheid over onderwijs aan mensen met een leerachterstand, waaronder asielzoekers. Hier vindt u ook informatie over de Regeling Nieuwkomers.
 • FORUMTalent
  FORUMtalent biedt activiteiten en tips aan allochtone hoogopgeleiden en geeft informatie aan werkgeversover het binnenhalen, binnenhouden en benutten van kleurrijk talent.
 • Het Begint Met Taal
  Website is initiatief van VROM/WWI. Voor mensen die Nederlands willen leren en zij die daarbij willen helpen.
 • Informatie Beheer Groep (IBG)
  Informatie voor studiefinanciering van voortgezet en hoger onderwijs, diploma-erkenning en de rol van de IBG op het gebied van inburgering.
 • Internationale DiplomaWaardering
  Website van het Informatiecentrum DiplomaWaardering met informatie over de waardering van buitenlandse diploma's in Nederland.
 • Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers (LOWAN)
  Deze website geeft informatie over het onderwijs aan nieuwkomers, waaronder kinderen van asielzoekers. De informatie is gericht op scholen en beleidsmakers.
 • Landelijke OnderwijsWerkgroep voor Asielzoekerskinderen en Nieuwkomers (LOWAN)
  Deze website geeft informatie over het onderwijs aan asielzoekerskinderen en nieuwkomers. De informatie is gericht op scholen en beleidsmakers.
 • Recht op Bijstand
  Website met informatie over algemene en bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag. Ook zijn er berekeningmodellen te vinden voor de hoogte van de uitkering in verschillende situaties.
 • Refugees into Business
  Project van het ‘Refugee Enterprise Partnership’ waar de Britse Refugee Council een grote rol in speelt. Het doel is om vluchtelingen te ondersteunen bij het opzetten van hun eigen onderneming.
 • Schakeljaren Hoger Onderwijs
  Op dit onderdeel van de site van UAF is informatie te vinden over schakeljaren in het hoger onderwijs. Deze schakeljaren zijn bedoeld voor studenten uit niet-westerse landen die al enkele jaren hoger onderwijs hebben gevolgd in het land van herkomst.
 • Stichting voor Vluchteling Studenten UAF
  UAF ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers die willen studeren. De website is bedoeld voor zowel vluchtelingen en asielzoekers als voor werkgevers, gemeenten en onderwijsinstellingen.
 • Werk.nl
  Site van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en gemeenten voor werkgevers en werknemers. Op de site is informatie te vinden over solliciteren en het zoeken naar werk, inclusief een uitgebreide vacaturebank. Er staat ook informatie op over het werven van allochtone werknemers.

Deel dit met anderen