Nederlandse overheid

 • Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken:
  Informatie over de ACVZ, hun adviezen, werkprogramma en publicaties.
 • Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten:
  Naast algemene informatie over BPR wordt informatie gegeven over het GBA-stelsel, de reisdocumentenketen en de belangrijke projecten waar BPR verantwoordelijk voor is.
 • Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA):
  Website met informatie over de opvang van asielzoekers, de opvangcentra en het COA zelf. Bevat ook de contactgegevens van alle opvanglocaties en antwoorden op veelgestelde vragen.
 • Dossier Immigratie, Integratie & Asiel (Rijksoverheid)
  In dit dossier is informatie te vinden over immigratie, integratie, terugkeer, asielbeleid en naturalisatie.
 • Identiteitsdocumenten:
  Website van IND met informatie over soorten vreemdelingendocumenten en hun echtheidskenmerken.
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND):
  Onder het menu ´Klantdienstwijzer´ is onder andere informatie te vinden over de asielprocedure, gezinshereniging en de IND zelf. Onder ‘Cijfers en rapportages’ vindt u asielcijfers van de laatste jaren.
 • Alle ministeries:
  Bevat informatie van alle ministeries
 • Nationale Ombudsman:
  Hier is informatie te vinden over de Nationale Ombudsman zelf en hoe je er een klacht in kunt dienen. De rapporten van de ombudsman zijn er full-text te downloaden en er is een overzicht van de recente persberichten te vinden.
 • Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB):
  De NVVB biedt een platform aan mensen die zich binnen en buiten de overheid professioneel bezig houden met Burgerzaken. De website bevat informatie over onder meer het GBA, de legalisatie, de verificatie en de leges.
 • Overheid.nl:
  Alle informatie van de Nederlandse overheid (gemeenten, provincies, ministeries) is op deze site te vinden, zoals kamerstukken, kamervragen en bestaande wet- en regelgeving.
 • Staatscourant On Line:
  SC Online geeft informatie over (de totstandkoming) van wet- en regelgeving en vervangt per 1 januari 2009 de papieren Staatscourant.
 • Tweede Kamer:
  Met verslagen van plenaire vergaderingen, stemmingsuitslagen, mondelinge vragen en dossiers. 
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG):
  Website van de VNG met in de onderwerpenindex dossiers over inburgering, integratie en asiel.

Deel dit met anderen