Jurisprudentie & advocatuur

 • Advocaten Vreemdelingenrecht:
  Site met per provincie gerangschikt overzicht van advocaten die gespecialiseerd zijn in het vreemdelingenrecht
 • Committee Against Torture (CAT):
  Met chronologisch geordend jurisprudentieoverzicht, te vinden onder CAT / Jurisprudence (klik op de blauwe driehoekjes). Ook een overzicht welke landen welke verdragen hebben geratificeerd. NB: Laatste update mei 2007.
 • European Committee for the Prevention of Torture (CPT):
  De site heeft een makkelijk doorzoekbare database, waarin heel specifiek gezocht kan worden met een word wheel met vaste trefwoorden.
 • European Court of Human Rights:
  Jurisprudentie is te vinden onder ‘Case Law’ in de makkelijk doorzoekbare HUDOC-databank. Daarin opgenomen zijn uitspraken, resoluties en rapporten van het Europees Hof en de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Onder de koppen ‘Press’ en ‘News’ kan geselecteerd worden op overzichten van recente persberichten en uitspraken.
 • Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen:
  Onder Rechtspraak is hier Europese Jurisprudentie te vinden (ook in het Nederlands) en links van nationale en internationale juridische websites (bij onderdeel ‘Het recht van de Unie in Europa’).
 • Instituut voor Mensenrchten en Medisch Onderzoek (iMMO)
  Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International, Stichting Pharos Vluchtelingenwerk en anderen. Het iMMO doet onderzoek bij vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en streeft naar de overdracht van expertise daarover ter ondersteuning van de asielprocedure.
 • International Association of Refugee Law Judges (IARLJ):
  Jurisprudentiedatabase van de IARLJ, een goed doorzoekbare database met beslissingen op asielaanvragen in veel verschillende landen. De taal is in te stellen, er kan worden gezocht in het Nederlands.
 • Joegoslaviëtribunaal:
  Met informatie over de laatste ontwikkelingen en uitspraken.
 • Raad van State
  Op de site worden uitspraken in zogenoemde hoofdzaken van de Afdeling Bestuursrechtspraak en voorlopige voorzieningen gepubliceerd. Actuele uitspraken in Vreemdelingenzaken zijn te vinden onder ‘Actuele uitspraken’ die via zaaknummers op te zoeken zijn. Vreemdelingenzaken zijn te vinden onder ‘Kamer 4’.
 • Raad voor Rechtsbijstand
  De site geeft informatie over de gesubsidieerde rechtsbijstand en het door de Raad gevoerde beleid. Bevat omvangrijk en goed doorzoekbaar jurisprudentiearchief en een bibliotheek met handboeken en onderzoeken.
 • Rechtspraak.nl
  Officiële site van de rechterlijke organisatie in Nederland. Informatie en documentatie over hoe de rechtspraak is georganiseerd en over alle gerechtelijke instanties (ook de vreemdelingenkamer). Bij ‘Zoeken in Uitspraken’ kan specifiek worden gezocht op rechtsgebied vreemdelingen.
 • Refugee Case Law
  Deze site bevat uitspraken over de vluchtelingdefinitie. Ook informatie over de Michigan guidelines over binnenlandse bescherming, gegronde vrees en het causale verband tussen vrees voor vervolging en vluchten.
 • Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM):
  Het SIM is een aan de Universiteit van Utrecht verbonden mensenrechteninstituut. Op de site is informatie te vinden over onderzoeksprojecten en diverse publicaties. Ook is het mogelijk te zoeken in de uitgebreide SIM-databank.
 • UNHCR - Protecting Refugees:
  Het deel van de UNHCR-site over de bescherming van vluchtelingen. Met onder meer aparte onderdelen voor Legal Protection en Global Operations.
 • Vreemdelingenrecht.com Blogspot:
  Dit is een nieuwsberichtenblog over vreemdelingenrecht met makkelijk doorzoekbaar overzicht van uitspraken en jurisprudentie.

Deel dit met anderen