Educatie & lesmateriaal

 • Codename Future: lespakket vluchtelingen in Nederland (VMBO en HAVO/VWO)
  Lespakket ontwikkeld door Codename Future in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland over vluchtelingen in Nederland. Dit interactieve en prikkelende lespakket is gratis beschikbaar. Te gebruiken in de lessen aardrijkskunde, maatschappijleer of geschiedenis. Met twee online modules (met beamer/digibord), digibordgedeelte, opdrachten en docentenhandeiding.
 • YouTube-kanaal VluchtelingenWerk
  Op het YouTube-kanaal van VluchtelingenWerk staan filmpjes die goed gebruikt kunnen worden als ondersteunend lesmateriaal. Er zijn filmpjes over vluchtelingen (wie is een vluchteling, portretten), de missie van VluchtelingenWerk, vrijwilligerswerk en meer.
 • Amnesty International
  Amnesty heeft veel les- en informatiemateriaal over mensenrechtenthema's als Kinderrechten, doodstraf en een uitgebreid pakket over vluchtelingen. Ook zijn op de site filmpjes te vinden die goed te gebruiken zijn. Met ook een lijst met veelgestelde vragen voor
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
  Materiaal voor spreekbeurten over COA, asielzoekers, ama's en opvang. Zowel voor de basisschool als middelbare school. Er is ook een docentenhandleiding te vinden en over elk onderwerp is beeldmateriaal
 • Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS).
  Het COS biedt achtergrond- en lesinformatie over de multiculturele samenleving en mensenrechten, met ook aandacht voor vluchtelingen. De regionale centra bieden lesmateriaal en vaak ook gastdocenten aan. Hun websites zijn onderaan de COS homepage te vinden.
 • Fort Europa
  Fort Europa is een spel dat is ontwikkeld door VluchtelingenWerk Fryslân. Je kruipt in de huid van een vluchteling die op zijn vlucht onderweg is naar Europa. Het spel is niet online te spelen. De website geeft informatie hoe uw vereniging of organisatie het spel kan gaan doen.
 • Immigratie- & Naturalisatiedienst (IND)
  Met informatie over asiel: hoe werkt de asielprocedure, veelgestelde vragen, verhalen van vluchtelingkinderen en een docentenwijzer hoe het materiaal kan worden gebruikt. Alle teksten zijn te
 • IOM en UNHCR
  IOM en UNHCR hebben gezamenlijk een lespakket uitgebracht over migratie en asiel in Europa: 'Meer dan een nummer'. Het lespakket is in diverse talen beschikbaar (ook Nederlands), gericht op middelbare scholieren en bestaat uit bestaat uit een dvd met korte films (ook online beschikbaar), een docentenhandleiding en praktische opdrachten. Het pakket is in veel verschillende talen beschikbaar. 
 • Kinderrechten.nl
  Op de website van het Kinderrechtencollectief (jongeren) is lesmateriaal te vinden over het Kinderrechtenverdrag. Daarnaast onder 'Downloads' een informatiemap vluchtelingenkinderen en onder 'YouTube' een filmpje met en over
 • Movies that Matter
  Movies that Matter adviseert en begeleidt scholen bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school. Op de site is een filmpje te zien met enkele voorbeelden van de activiteiten, zoals een enkele vertoning en een All Rights Film Festival. Movies that Matter is een project van Amnesty International
 • Platform Mensenrechteneducatie
  Website van het platform Mensenrechteneducatie met lesmateriaal voor alle niveaus. Met downloads, informatie voor werkstukken, lesmateriaal voor docenten, spelletjes en meer.
 • Schooltv Beeldbank
  Op deze website zijn online Schooltv-uitzendingen beschikbaar over vluchtelingen en migratie. Met filmpjes over onder meer de opvang van asielzoekers en asiel aanvragen in Europa.
 • Unicef
  Website van Unicef met lesmateriaal voor docenten over onder meer kinderrechten en oorlogskinderen en materiaal en filmpjes voor spreekbeurten.
 • Vijf eeuwen migratie
  Website met informatie over de geschiedenis van migranten in Nederland van 1580 tot heden. Met onder 'Thema's' informatie over vluchtelingen, integratie en het vreemdelingenbeleid. Onder 'Landen' wordt de migratiegeschiedenis verteld van heel veel verschillende landen. Ook zijn via de website sites te benaderen met uitgebreide collecties op het thema migratie.

Deel dit met anderen