Vluchtelingen in Nederland: inkomen

Vluchtelingen hebben vaak een laag inkomen. Voor ongeveer eenderde van de huishoudens is dat onder het sociaal minimum.

Vluchtelingen zijn oververtegenwoordigd in de laagste inkomenscategorieën. Ze zijn vaak afhankelijk van de bijstand of inkomsten uit laagbetaald werk. Vluchtelingen hebben vaak extra uitgaven die komen kijken bij het opbouwen van een nieuw bestaan.

Klik op de infographic voor een vergroting

Meer informatie

Deel dit met anderen