Standpunt: gezinshereniging

Huidige praktijk is in strijd met het Kinderrechtenverdrag.
 • Waar gaat het over?

  Iedereen heeft recht op familieleven. Dat is vastgelegd in internationale verdragen. Ook vluchtelingen en andere mensen met een asielvergunning hebben recht op een familieleven. Vaak zijn families en gezinnen van elkaar gescheiden door vlucht, oorlog en geweld. Nadat een lid van het gezin bescherming heeft gekregen, ontstaat er recht om gezinsleden te laten overkomen. Deze gezinsleden leven vaak nog in chaotische en zeer gevaarlijke conflictsituaties. De vluchtelingen moeten wél bewijzen dat ze gezinsleden zijn. Wanneer dat niet met een DNA-test kan, zoals met partners of met pleegkinderen, worden zij gehoord.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?
  • Voor vluchtelingen die om gezinshereniging vragen in Nederland gelden te strenge eisen. Vluchtelingen moeten binnen drie maanden na het verkrijgen van een verblijfsvergunning om gezinshereniging verzoeken. Als dit later gebeurt, bijvoorbeeld omdat familieleden vermist zijn, gelden strenge criteria. Vluchtelingen kunnen niet voldoen aan al deze eisen, waardoor vluchtelingengezinnen langdurig of zelfs voor altijd gescheiden blijven.
  • Gezinsherenigingsprocedures duren vaak veel te lang, terwijl de gezinsleden in moeilijke en onveilige omstandigheden verkeren. De beslissing van de IND kan lang duren, maar vaak is ook de procedure bij de Nederlandse ambassade een probleem. Gezinsleden moeten grote afstanden, soms duizenden kilometers afleggen om een Nederlandse ambassade te bereiken voor het onderzoek naar de gezinsband en de afgifte van een visum. Bij de ambassade zijn er vaak lange wachttijden en duren de procedures lang.
  • Wanneer vluchtelingen geen goede documenten hebben, kan met DNA-onderzoek de gezinsband worden vastgesteld. Pleegkinderen of echtparen die geen kinderen hebben, krijgen gedetailleerde en onzorgvuldige gehoren die vaak ten onrechte het beeld wekken dat gezinsleden niet bij elkaar zouden horen. In 2013 heeft de Kinderombudsman hier onderzoek naar gedaan. De aanbevelingen waarmee de gehoren wel zorgvuldig zouden plaatsvinden, zijn echter niet opgevolgd.
  • In de wet staat dat meerderjarige afhankelijke kinderen ook recht hebben op gezinshereniging. In 2013 is echter het beleid aangescherpt en krijgt vrijwel geen enkel kind toestemming meer, ook al is het meisje of de jongen net achttien jaar en moet hij of zij in levensgevaarlijke omstandigheden achterblijven.
 • Wat moet er gebeuren?

  Maak de gezinshereniging van vluchtelingengezinnen mogelijk, in plaats van hindernissen op te werpen. Oplossingen zijn te vinden in:

  • Schaf de nareistermijn van drie maanden af.
  • Versnel de procedures aanzienlijk en zorg voor een goed netwerk van diplomatieke posten die de gezinsherenigingen van vluchtelingen goed kunnen faciliteren.
  • Zorg dat de gehoren om de gezinsband vast te stellen zorgvuldig en kindvriendelijk zijn.
  • Versoepel het beleid voor meerderjarige afhankelijke kinderen.

Deel dit met anderen

Gerelateerde standpunten

Discussie

Persoonlijk verhaal