Project Startbaan

Veel vluchtelingen hebben een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. VluchtelingenWerk en UAF bundelen hun krachten om deze kloof te dichten. Met het project Startbaan willen we de komende drie jaar zeshonderd vluchtelingen naar werk begeleiden.

 • Het project
   

  Slechts 36 procent van de vluchtelingen in Nederland heeft een betaalde baan, tegenover 68 procent van de autochtone bevolking. Dat bleek uit de IntegratieBarometer 2012. Tegelijkertijd zullen er in bepaalde sectoren in de nabije toekomst flinke arbeidstekorten ontstaan. Startbaan haakt daarop in.

  Contact met werkgevers

  De eerste stap is het opbouwen van netwerken van relevante werkgevers en werkgeversorganisaties, gemeenten en opleidingscentra. Dit doen we in samenwerking met UWV WERKbedrijf. Samen met de werkgevers inventariseren medewerkers van VluchtelingenWerk in welke sectoren de komende jaren gaten zullen ontstaan, onder andere omdat personeel met pensioen gaat. Regionale arbeidsmarkten zullen daarbij sterk van elkaar verschillen: in de Randstad ontstaan andere tekorten dan bijvoorbeeld in Groningen of in Zeeland.

  Werknemer als mentor

  De tweede stap is contacten leggen met vluchtelingen die begeleid worden bij het vinden van een geschikte baan of opleiding. Speciaal getrainde vrijwilligers starten vervolgens met het intensieve, persoonlijke begeleidingstraject. Lees hierover meer onder het tabblad 'Onze rol'. Als er eenmaal een werkplek is gevonden, wordt gekeken of de vluchteling gekoppeld kan worden aan een werknemer die bijna met pensioen gaat. De werknemer treedt op als mentor, die de vluchteling wegwijs maakt in zowel het vak als de mores van het bedrijf. Zo wordt hij of zij gericht ingewerkt.

  Startbaan wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

 • Achtergrond

  Vluchtelingen hebben een flinke achterstand op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hun Nederlands is meestal nog niet voldoende, ze beschikken niet over een groot netwerk en hun diploma's worden vaak niet erkend. Het huidige financiële klimaat is bovendien ronduit slecht. Toch zien wij ook kansen.

  Huiverige werkgevers

  Het hoge percentage vluchtelingen zonder baan is deels te verklaren uit twijfels van werkgevers. Zij zijn vaak onzeker over de competenties, het werktempo, beheersing van de Nederlandse taal en de sociale vaardigheden van vluchtelingen. Nu het economisch slechter gaat, worden werkgevers steeds terughoudender. Reden te meer waarom vluchtelingen juist nu onze steun goed kunnen gebruiken.

  Inzet op leer-werktrajecten

  VluchtelingenWerk en UAF werkten eerder succesvol samen in de projecten Banenoffensief Vluchtelingen en Verankering Banenoffensief. Meer dan drieduizend vluchtelingen vonden tussen 2006 en 2010 dankzij deze projecten een baan of stageplaats. Een groot verschil met eerdere projecten is het huidige economische klimaat. Destijds was het relatief gemakkelijk vluchtelingen aan een baan te helpen. Aan ons de taak om werkgevers ervan te overtuigen kansen voor hen te creëren. We sturen daarom meer dan in het verleden aan op leer-werktrajecten.

 • Onze rol

  Bij een succesvolle plaatsing komt meer kijken dan de bereidheid van werkgevers om vluchtelingen aan te nemen. Daarom steekt VluchtelingenWerk veel tijd in persoonlijke begeleiding van de werkzoekenden.

  Samen competenties ontdekken

  VluchtelingenWerk heeft jarenlange ervaring met vluchtelingen naar werk begeleiden. Emplooi adviseurs en jobcoaches begeleiden jaarlijks tientallen werkzoekenden bij het zoeken naar een passende baan. Voormalige leidinggevenden en ondernemers worden als vrijwilliger gekoppeld aan een werkzoekende vluchteling. Ditzelfde principe wordt omarmd door Startbaan: vrijwilligers en jobcoaches ontdekken samen competenties, werken aan het cv en gaan op zoek naar geschikte vacatures.

  Persoonlijke groei staat centraal

  Soms moeten de aanvankelijke verwachtingen worden bijgesteld: de werkzoekende moet soms accepteren dat hij een treetje lager moet beginnen dan gehoopt of beter in een andere vakgebied aan de slag kan gaan dan waarvoor hij is opgeleid. Persoonlijke groei staat altijd centraal: het loopbaantraject moet passen bij de persoon, maar ook perspectief bieden op groei. En bij voorkeur zetten we in op leer-werktrajecten, waarbij werk of stage gecombineerd wordt met studie en taalverbeteringstrajecten.

 • Resultaat

  Het project Startbaan loopt van medio 2013 tot eind 2015. In drie jaar tijd zullen in samenwerking met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF zeshonderd vluchtelingen naar een baan, opleiding of stageplaats worden begeleid.

  Verantwoord ondernemen

  Naast deze concrete doelstelling werken we de komende drie jaar ook heel hard aan het opbouwen van een uitgebreid en duurzaam netwerk van bereidwillige werkgevers. Het voeren van een meer divers personeelsbeleid biedt hen de mogelijkheid maatschappelijk verwantwoord ondernemen op een positieve manier in de praktijk te brengen.

  Positieve beeldvorming

  Tegelijkertijd nemen we met dit project vooroordelen over vluchtelingen weg, door zowel werkgevers als werknemers op een positieve manier kennis met hen te laten maken. En het allerbelangrijkst van alles is natuurlijk: we bieden honderden vluchtelingen perspectief op een baan die bij hen past.

  Mooi voorbeeld

  In NRC van 10 mei 2014 stond een mooi artikel over Mahamad Abdi uit Somalië die nu met plezier in Zeeland werkt, mede dankzij Startbaan.

 • Meer weten?

  Wilt u meer weten over het project Startbaan of het als bedrijf ondersteunen? Stuur dan een mail naar projectleider Erik Claus via eclaus@vluchtelingenwerk.nl.

Deel dit met anderen