VluchtelingenWerk begeleidt vluchtelingvrouwen naar een baan in de zorg

Project Vrouw en werk

Veel vluchtelingen in Nederland hebben moeite met het vinden van een baan. Tegelijkertijd zijn er grote tekorten aan het ontstaan, onder andere in de gezondheidszorg. Eén en één is twee, dachten wij. Daarom startten we het project Vrouw en Werk, waarin we vluchtelingvrouwen naar een opleiding of baan in de zorg begeleiden.

 • Het project

  In de nabije toekomst krijgt de zorgsector te kampen met flinke personeelstekorten. Met de juiste begeleiding zijn vluchtelingvrouwen die eerder in de zorg hebben gewerkt – of interesse hebben in deze sector – prima in staat een baan of opleiding te vinden in het vakgebied waar hun passie ligt. Vrouw en Werk biedt hen die begeleiding.

  Opleiding in de zorg

  Om ervoor te zorgen dat de vrouwen duurzaam aan de slag kunnen in de zorg, is het belangrijk dat ze goed getraind en geschoold aan de slag gaan. Daarom gaan we samenwerkingsverbanden aan met regionale werkgevers en opleidingsinstituten zoals het ROC.

  Competenties ontwikkelen

  In de aanloop naar een opleiding of baan, werken deelnemers aan het ontdekken en ontwikkelen van hun competenties. Dit doen ze samen met een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. Lees hierover meer onder het kopje 'Onze rol'.

 • Achtergrond

  De situatie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt is momenteel niet rooskleurig. In 2012 had slechts 36 procent van de vluchtelingen in Nederland een baan, zo bleek uit onze IntegratieBarometer 2012. De werkloosheid onder vluchtelingen stijgt niet alleen door de financiële crisis, maar ook door bezuinigingen op re-integratieprojecten.

  Weinig vrouwen aan het werk

  Het aantal vluchtelingenvrouwen dat werkt, is beduidend lager dan het aantal werkende mannen: 40 procent van de mannen heeft een baan, tegenover 25 procent van de vrouwen. Verklaringen hiervoor zijn dat een groot deel van de vrouwen een relatief lage opleiding én de zorg voor de kinderen en het huishouden heeft. Maar er is ook veel onbekendheid bij potentiële werkgevers en te weinig tijd bij re-integratiebureaus om hen goed te begeleiden. Daarnaast worden diploma’s uit het land van herkomst vaak niet erkend.

  Kansen in de zorg

  Instituut Gak draagt bij aan het project Vrouw en WerkOndanks de sombere berichten zijn er ook kansen. In een aantal sectoren worden de komende jaren flinke tekorten verwacht, onder meer in de zorg. Ook niet  onbelangrijk: onder de aankomende senioren bevindt zich ook een toenemende groep migranten, voor wie de zorg toegankelijker zal zijn wanneer er begrip is voor hun gewoonten, taal en achtergrond.
  Vrouw en Werk wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Instituut Gak.

 • Onze rol

  Persoonlijke begeleiding is bij Vrouw en Werk ontzettend belangrijk. Deelnemers worden daarom gekoppeld aan een persoonlijke jobcoach, die een intensief traject met hen doorloopt in de zoektocht naar werk of opleiding in de zorg.

  Persoonlijke begeleiding

  VluchtelingenWerk heeft jarenlange ervaring met vluchtelingen naar werk begeleiden. Ons arbeidsbemiddelingsbureau Emplooi helpt jaarlijks tientallen werkzoekenden bij het zoeken naar een passende baan. Voormalige leidinggevenden en ondernemers worden als vrijwilliger gekoppeld aan een werkzoekende vluchteling.

  Samenwerking met werkgevers

  Ditzelfde principe wordt omarmd door Vrouw en Werk: na een uitgebreide intake stippelen de vrijwilliger en deelneemster een persoonlijk trajectplan uit. Het opstellen van een traject gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met een opleidingsinstituut of werkgever en moet uiteindelijk leiden tot een baan of opleiding in de sector zorg.

  Professionele vrijwilligers

  Een groot verschil met het standaardwerk van Emplooi is dat een deel van de vrijwilligers van Vrouw en Werk werkzaam is (geweest) in de zorg. Ze weten dus precies waar ze over praten en hebben een breed netwerk dat ze in kunnen zetten tijdens het traject.

 • Resultaat

  Een eerdere, kleinschaligere pilot in de regio Haaglanden was succesvol. Zowel potentiële werkgevers als werknemers bleken enthousiast. We weten nu dat werkgevers van zorg- en welzijnsinstellingen geïnteresseerd zijn in deze doelgroep. Een andere conclusie was dat vluchtelingen afkomstig uit de zorg met de juiste begeleiding meer kans maken op een baan of opleiding binnen deze sector.

  Doelstelling

  We hopen in twee jaar tijd 110 vrouwen met een vluchtelingachtergrond naar een opleiding of baan in de zorgsector te begeleiden.

 • Meer weten?

  Wilt u meer informatie over Vrouw en Werk of het project ondersteunen? Stuur dan een mail naar pdeklein@vluchtelingenwerk.nl.

Meer informatie

Deel dit met anderen