Vluchtelingkinderen krijgen muziekles

Project Samenspel

Tijdens het project Samenspel volgen kinderen in asielzoekerscentra (azc’s) een interactief muziekprogramma. Het lesprogramma wordt afgesloten met een groot concert. De muzieklessen geven de kinderen meer zelfvertrouwen, maar bovenal hebben ze veel lol met elkaar.

 • Het project

  Hoe kun je op een leuke en leerzame manier werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen op een asielzoekerscentrum? Het antwoord op die vraag vonden wij in het project Kind in Harmonie, waarin kinderen een muzikaal programma volgen. Vanwege het grote succes van Kind in Harmonie is er nu een vervolg: Samenspel.

  Interactief lesprogramma

  Samenspel bestaat uit twee onderdelen: een interactief lesprogramma en een afsluitend concert met een orkest. Leerkrachten worden tijdens het project ondersteund door professionele muziekdocenten. Tijdens de lessen zingen en bewegen de kinderen op muziek. Alle leerlingen uit groep 3 tot en met 8 kunnen meedoen aan het project. Kleuters volgen een deel van het programma.

  Samenwerking

  Het project wordt medegefinancierd met geld van het Europees VluchtelingenfondsHet project Samenspel wordt momenteel uitgevoerd in twaalf asielzoekerscentra. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Landelijke OnderwijsWerkgroep voor Asielzoekers en nieuwkomers (LOWAN) ondersteunen dit project. Samenspel wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Vluchtelingenfonds.

 • Achtergrond

  In Nederland wonen zes- tot achtduizend kinderen met hun ouders in een asielzoekerscentrum. Omdat asielprocedures vaak lang duren, brengen veel van deze kinderen hier een belangrijk deel van hun jeugd door.

  Spanningen en isolement

  In het centrum hebben de kinderen te maken met spanningen, sociaal isolement en ruimtegebrek. Met Samenspel wil VluchtelingenWerk deze kinderen plezier, rust en harmonie bieden door middel van muziek. Zo kunnen ze weer even kind zijn.

  Contact buiten het azc

  Behalve de kinderen worden ook hun ouders en andere organisaties die actief zijn in het azc volop bij het project betrokken. Tijdens uitjes en bij optredens maken ze kennis met muzikanten en kinderen buiten het asielzoekerscentrum. Voor de kinderen gaat er een nieuwe wereld open vol positieve ervaringen. Ook zien ze welke rol muziek speelt in Nederland.

 • Onze rol

  VluchtelingenWerk Nederland werkt samen met scholen op en rond asielzoekerscentra, orkesten, muziekscholen en instellingen. Onze medewerkers coördineren het project, zowel op landelijk als regionaal niveau.

  Samenwerking

  De volgende instellingen en personen werken samen in het project:

  • VluchtelingenWerk Nederland
  • Basisscholen op en rond de asielzoekerscentra
  • Muziekdocenten en muzikanten uit het hele land
  • Magrith Vrenegoor (regisseur), Eric Robillard (presentator) en Toek Numan (componist)
  • Het Nederlands Symfonie Orkest
  • Stichting De Vrolijkheid
  • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
  • Landelijke OnderwijsWerkgroep voor Asielzoekers en nieuwkomers (LOWAN)
 • Resultaat

  Het uiteindelijke doel van Samenspel is het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in azc’s. Dat doen we door middel van muzieklessen en uitstapjes. Kinderen maken lol en maken kennis met de wereld buiten het azc. Dit alles zorgt ervoor dat hun zelfvertrouwen wordt vergroot.

  Groots concert

  Het project wordt steevast afgesloten met een groots concert, waar kinderen van het azc optreden met kinderen van reguliere basisscholen. Onder de naam ‘Symfonie voor Angsthalzen en Durfals’ geven de kinderen een spectaculair optreden met een orkest.

  Nieuw doel: duurzaam lesprogramma

  Met voorganger Kind in Harmonie hebben we ruim 160 kinderen bereikt in twee asielzoekerscentra. Met Samenspel vergroten we onze ambitie: we willen ten minste 840 kinderen en hun ouders in asielzoekerscentra door heel Nederland bereiken.

 • Bekijk het filmpje

  Samenspel is het vervolg op het project Kind in Harmonie. Daarvan maakten we onderstaand filmpje.

 • Meer weten?

  Wilt u meer weten over Samenspel of het project (financieel) ondersteunen? Stuur dan een mail naar Melissa Cooke, via mcooke@vluchtelingenwerk.nl.

Deel dit met anderen