Project Taal in Beweging

Project Taal in Beweging

Voor een vlotte integratie is het van belang dat vluchtelingen de taal voldoende beheersen. Daarom startte VluchtelingenWerk in 2012 het project Taal in Beweging. Ruim 2.600 vluchtelingen en vrijwillige taalcoaches oefenden samen de Nederlandse taal in de praktijk.

 • Het project

  Taal in Beweging borduurde voort op het grote succes van het in 2011 gelanceerde project Taalcoaches.  De taal op een laagdrempelige, persoonlijke manier oefenen was de essentie van dat project. Bijvoorbeeld door samen naar een museum te gaan, of naar de bibliotheek. Taal in Beweging voegde daar een belangrijke factor aan toe: het uitbreiden van het sociale netwerk.

  Goede  match

  Bij Taal in Beweging werd een vluchteling aan een vrijwillige coach gekoppeld. De koppels trokken minstens een half jaar lang anderhalf uur per week met elkaar op.  Voor succesvolle coaching was het belangrijk dat er een goede match werd gemaakt. Daarom werd rekening gehouden met hun wensen en interesses.

  Financiering

  Europees Vluchtelingenfonds draagt bij aan het project Taal in Beweging
  Europees Integratiefonds draagt bij aan het project Taal in Beweging

  Taal in Beweging werd mede gefinancierd door het Europees Integratie Fonds (EIF) en het Europees Vluchtelingen Fonds (EVF). Het project werd uitgevoerd in elf van de twaalf Regionale Stichtingen van VluchtelingenWerk en is inmiddels afgerond. Lokaal lopen er op verschillende plekken nog taalcoachinitiatieven. Voor een landelijk project wordt momenteel vervolgfinanciering gezocht.

 • Achtergrond

  Vluchtelingen zijn in Nederland verplicht een inburgeringscursus te volgen. Taal is daar een belangrijk onderdeel van. Onze ervaring leert dat volgen van taallessen alleen vaak onvoldoende is om de taal te leren spreken. Daarom begon VluchtelingenWerk het project Taal in Beweging.

  Taal in de praktijk

  Een vreemde taal leren gaat vlotter als je zoveel mogelijk in de praktijk kunt oefenen, bij voorkeur in combinatie met eigen interesses en ambities. Voor vluchtelingen is dit vaak erg lastig. Hun sociale netwerk is vaak nog klein. Daardoor zijn ze weinig in de gelegenheid te taal te oefenen.  Taal in Beweging bood hen die mogelijkheid wél.

 • Resultaat

  Persoonlijke doelstellingen

  Taal in Beweging was een project op maat. Ieder taalkoppel kon zelf een aantal doelstellingen formuleren. De een wil zelfstandig iets kunnen bestellen in de winkel, een ander wil goed voorbereid zijn op het taalexamen van de inburgeringscursus. Voor de doelstellingen gold maar een voorwaarde: zijn ze realistisch?

  Resultaten project

  Het project Taal in Beweging liep van juni 2012 tot en met juni 2014. Dit zijn de behaalde resultaten: 

  • Er zijn 2.600 taalkoppels gevormd.
  • Alle taalcoaches hebben de geactualiseerde training 'Methodisch handelen als Taalcoach' gevolgd.
  • Er zijn twee nieuwe trainingsmodules voor taalcoaches ontwikkeld: 'Netwerken' en 'Doorverwijzen'.
  • In de laatste maanden van het prject is het magazine Taal In Beweging uitgebracht met daarin de gebruikte methodieken, resultaten en succesvolle praktijkvoorbeelden.
  • Ruim 1.600 taalcoaches, vluchtelingen, beleidsmakers en subsidiegevers bezochten de afsluitende regionale slotconferenties.
 • Meer weten?

  Wilt u meer weten over het project, zelf taalcoach worden of dit project financieel ondersteunen? Neem dan contact op met het landelijke projectteam via taalprojecten@vluchtelingenwerk.nl.

Meer informatie

Deel dit met anderen