Standpunt: Frontex

De mensenrechten moeten gerespecteerd worden.
  • Waar gaat het over?

    In 2004 richtte de Europese Unie (EU) Frontex op: het Europese agentschap voor grensbewaking. Dit agentschap coördineert gezamenlijke operaties van EU-landen rond grensbewaking. Daarnaast werkt het samen met landen buiten de EU, bijvoorbeeld Libië en Turkije. Doel: voorkomen dat mensen illegaal naar de EU reizen.

  • Wat vindt VluchtelingenWerk?

    VluchtelingenWerk houdt de ontwikkelingen rond en de activiteiten van Frontex scherp in de gaten. Onder de illegale migranten kunnen immers ook asielzoekers zijn die mogelijk bescherming nodig hebben. VluchtelingenWerk betwijfelt of Frontex-medewerkers hier voldoende oog voor hebben. Wij vinden dat er bij Frontex-operaties meer tijd en aandacht moet zijn om vast te stellen welke personen bescherming nodig hebben.

  • Wat moet er gebeuren?
    •  Frontex moet bij haar operaties de mensenrechten volledig respecteren. Ze moet voldoende oog hebben voor mensen die mogelijk bescherming nodig hebben.

Deel dit met anderen

Gerelateerde standpunten

Discussie