Standpunt: detentie

Vreemdelingen horen niet in de gevangenis.
 • Waar gaat het over?

  Asielzoekers kunnen als hun procedure is afgelopen in detentie worden gezet. Doel is dan hen te kunnen uitzetten naar hun land van herkomst.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  Vreemdelingen horen niet in de gevangenis. Detentie komt alleen aan de orde als er geen andere mogelijkheden zijn. De overheid kan ook minder ingrijpende maatregelen nemen om te voorkomen dat iemand de illegaliteit ingaat, zoals een meldplicht en plaatsing in een vrijheidsbeperkende locatie.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Maak veel vaker dan nu een individuele en onderbouwde afweging of opsluiten noodzakelijk is.
  • Laat detentie niet langer duren dan strikt noodzakelijk is, zoals ook diverse internationale (mensenrechten)organisaties vinden. Op 22 oktober 2010 heeft de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa Hammarberg zich hierover uitgesproken.
  • Maak meer gebruik van vrijwillige terugkeer met begeleiding. Blijf met betrokkenen in gesprek en motiveer hen om vrijwillig terug te keren.

   

   

Deel dit met anderen

Gerelateerde standpunten

Discussie