Standpunt: grensdetentie

Stop vluchtelingen niet langer in de cel.
 • Waar gaat het over?

  Asielzoekers die via Schiphol arriveren, komen gedurende hun asielprocedure in detentie; uit angst dat zij in de illegaliteit verdwijnen, mogen zij Nederland niet in. Als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet binnen acht dagen over een asielverzoek kan besluiten, komen asielzoekers op Schiphol in grensdetentie terecht. Hun detentie wordt verlengd.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk vindt dat detentie op Schiphol moet worden afgeschaft. Er wordt nu onterecht onderscheid gemaakt tussen asielzoekers die via de lucht of over land Nederland bereiken. Asielzoekers die over land komen, krijgen opvang in een asielzoekerscentrum, waar ze vrij kunnen bewegen. Asielzoekers die met het vliegtuig komen, belanden in detentie.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Grensdetentie moet afgeschaft worden. Deze asielzoekers moeten hun procedure in een open opvangcentrum kunnen doorlopen.
  • Kiest de minister toch voor detentie van een asielzoeker: motiveer dat besluit dan individueel; dit laatste gebeurt nu bijna nooit.

Deel dit met anderen

Gerelateerde standpunten

Discussie