Standpunt: algemene asielprocedure

Een te snelle procedure voor complexe zaken.
 • Waar gaat het over?

  Dit is de asielprocedure die iedere asielzoeker doorloopt als hij een asielaanvraag indient. Een rust- en voorbereidingstermijn van minimaal zes dagen gaat aan deze procedure vooraf. De algemene asielprocedure duurt in principe acht dagen, maar verlenging tot maximaal veertien dagen is mogelijk. In deze periode beoordeelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een asielzoeker recht heeft op bescherming. Deze procedure geldt ook voor asielzoekers die op Schiphol arriveren.

  Als de IND niet binnen acht dagen over een aanvraag kan beslissen, komt de asielzoeker na dag vier in de verlengde asielprocedure. Op Schiphol komt de asielzoeker in een dergelijk geval in de gesloten verlengde asielprocedure (GVA) terecht.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  De algemene asielprocedure is nog steeds een te snelle procedure om complexe zaken in te behandelen. VluchtelingenWerk staat het volgende voor:

  • maak in de algemene asielprocedure onderscheid tussen overduidelijk kansrijke of kansloze zaken enerzijds en minder duidelijke zaken anderzijds;
  • behandel de overduidelijk kansrijke of kansloze zaken in de algemene procedure;
  • stuur de minder duidelijke asielaanvragen door naar de verlengde procedure.
  • Momenteel is het VluchtelingenWerk niet duidelijk welke criteria de IND hanteert om een zaak wel of niet naar de verlengde procedure te sturen.

   

   

   

 • Wat moet er gebeuren?
  •  Stel criteria op, op basis waarvan asielaanvragen al dan niet worden doorverwezen naar de verlengde procedure.
  •  Behandel alleen duidelijk kansloze en kansrijke aanvragen in de algemene asielprocedure.

Deel dit met anderen

Gerelateerde standpunten

Discussie