Vrouw en Werk

Vrouw en Werk heeft als doelstelling om vluchtelingen vrouwen te begeleiden naar een baan of een opleidingstraject met uitzicht op een baan. In met name de zorg en faciliterend werk en schoonmaak/ thuiszorg.

De doelgroep bestaat uit vrouwelijke vluchtelingen met affiniteit voor werken in de zorg of reeds een opleiding en/of werkervaring in de zorg, taalniveau 3/4 met enige kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt en voldoende beheersing Nederlandse taal.

Vrouwen die:
-Ooit een asiel aanvraag hebben ingediend en nu een legale verblijfsvergunning hebben.
-In het bezit zijn van asiel vergunning.
-Pardonners die niet eerder meegedaan hebben aan Pardon naar werk.
-Genaturaliseerde vluchtelingen.
-Gezinsherenigers
-Reguliere vergunning, die verlengd wordt.

De grootste kracht van de aanpak is de intensieve, persoonlijke begeleiding door de jobcoaches.
Gedurende het traject zijn er met grote regelmaat coachingsgesprekken met de deelnemer. Dit intensieve contact draagt bij aan de betrokkenheid van de deelnemer. Er ontwikkelt zich een vertrouwensband tussen deelnemer en werkcoach, waardoor er een wederzijds verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat om het traject tot een succes te brengen. In het merendeel van de trajecten zijn er echter tussenstappen nodig om de deelnemer deel te laten nemen op de arbeidsmarkt. Hierbij valt onder andere te denken aan heroriëntatie, training, opleiding en stage.

Voor meer informatie over de arbeidsparticipatieprojecten en werken als jobcoach kunt u contact opnemen met VluchtelingenWerk Maasdelta, via arbeidsparticipatie@vwmaasdelta.nl

Deel dit met anderen