Informatie voor gemeenten

VluchtelingenWerk biedt gemeenten met het Emplooiprogramma hulp bij de arbeidsinpassing van vluchtelingen in Nederland. Ruim honderd vrijwilligers begeleiden vluchtelingen naar een baan. Wat kan Emplooi betekenen voor uw gemeente?

 • De kracht van onze adviseurs

  Onze vrijwillige adviseurs zorgen dat de vluchteling beter zicht krijgt op kansen en beperkingen op de arbeidsmarkt. Zij helpen vluchtelingen met praktische zaken als een helder cv opstellen, omgaan met sollicitatiecodes en opbouwen van relaties met werkgevers. Tevens geven ze informatie over de verhoudingen op de werkvloer en leren ze vluchtelingen motiveren en reflecteren. De adviseurs kunnen ook taalcoaches inschakelen en staan vluchtelingen en werkgevers bij ná het verkrijgen van een baan. Zij zijn een mentor met een lange adem, want veel vluchtelingen hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De adviseur werkt onder auspiciën van de regionale stichting VluchtelingenWerk bij u in de buurt.

 • Vluchtelingen en werk

  Veertig procent van de tot Nederland toegelaten vluchtelingen ontvangt een uitkering en drukt daarmee dagelijks op de begroting van gemeenten. Voor de meeste vluchtelingen is werk hét bewijs van hun integratie in Nederland. Werk staat voor financiële onafhankelijkheid, zelfstandigheid en doorbreken van isolement. Werk zorgt voor sterke banden met de woon- en leefomgeving. Maar juist werk vinden gaat voor veel vluchtelingen gepaard met hindernissen.

 • Emplooi en gemeenten

  Het is evident dat er een grote overlap bestaat tussen de doelgroep van Emplooi en de bestanden van gemeenten. VluchtelingenWerk en gemeenten kunnen dan ook belangrijke samenwerkingspartners zijn. Via onze projecten Startbaan en Vrouw en Werk zijn we in staat voor 700 vluchtelingen een 'rugzakje' van 1000 euro per persoon te besteden aan bijvoorbeeld scholing of begeleiding 'on the job'. Neem contact op met VluchtelingenWerk om te bepreken of deze projecten ook in uw gemeenten kunnen worden uitgevoerd.

 • Vluchtelingen doorverwijzen naar Emplooi

  Gemeenten kunnen vluchtelingen doorverwijzen naar Emplooi en re-integratiecontracten afsluiten met Vluchtelingenwerk voor het Emplooiprogramma. VluchtelingenWerk verzorgt op haar beurt activerings- en toeleidingstrajecten en bemiddelt naar werk, opleiding, stage of werkervaringsplaats. Onderscheidende elementen in de werkwijze van Emplooi zijn onder andere: de specifieke kennis van en ervaring met de doelgroep, de concrete doelgerichte aanpak van onze vrijwilligers, de contacten binnen het (lokale) werkgeversnetwerk en de 'no nonsense'-aanpak.

Meer informatie

Wilt u weten wat Emplooi in uw gemeente kan bieden? Neem dan contact op met de regionale stichting VluchtelingenWerk bij u in de buurt.

Deel dit met anderen