Informatie voor Emplooi-adviseurs en job coaches (m/v)

Op dit moment zijn over Nederland verspreid honderd vrijwilligers actief als Emplooi-adviseur of job coach. De adviseur of coach beschikt over veel ervaring en is maatschappelijk breed georiënteerd.

 • Emplooi-adviseur of jobcoach?

  De benaming Emplooi-adviseur dan wel job coach heeft historische redenen of komt voort uit een taakverdeling. De voormalige Stichting Emplooi is gefuseerd met VluchtelingenWerk. Sommige regionale stichtingen VluchtelingenWerk hebben de benaming Emplooi-adviseur gehandhaafd, andere werken van oudsher met job coaches. In een aantal regio's is sprake van een werkverdeling waarbij job coaches het traject tot aan bemiddeling voor hun rekening nemen en Emplooi-adviseurs de bemiddeling zelf en het opbouwen van een werkgeversnetwerk.

 • Waarom adviseur worden?

  Heel belangrijk is de intrinsieke motivatie om dit uitdagende en zinvolle werk te doen. De adviseur is een netwerker bij uitstek. Behalve met vluchtelingen en collega's van VluchtelingenWerk heeft hij contact met werkgevers, UWV, gemeenten, re-integratiebedrijven en opleidingen. Hij werkt met vluchtelingen en heeft dus gevoel voor cultuurverschillen. Hij haalt voldoening uit het feit dat hij samen met de vluchteling een werkplek, stage of leer-werkplaats vindt. Ook houdt hij van werken in teamverband, met andere adviseurs en de medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk.

 • Activiteiten van Emplooi

  De combinatie van zakelijkheid en idealisme is van groot belang om succesvol te kunnen opereren. Veel vluchtelingen doorlopen een lang traject voordat zij werk vinden. Maatwerk is essentieel. De adviseur of job coach brengt in gesprek met de vluchteling wensen, competenties en mogelijkheden van de vluchteling in kaart, met oog op wat op de arbeidsmarkt mogelijk is. Scholing is vaak nodig, maar niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld bij gebrek aan middelen. Vaak zijn stages of leerwerkplekken eerst noodzakelijk. We streven echter naar een betaalde baan.
  Hij opent deuren bij werkgevers. Hij is pleitbezorger voor de werkzoekende vluchteling en insider in de Nederlandse arbeidsmarkt. Belangrijk is het opbouwen en onderhouden van een regionaal relatienetwerk met werkgevers. En daarnaast zijn de contacten met gemeentelijke instanties en UWV van belang. Samen met deze relaties zoeken we naar creatieve oplossingen voor een duurzaam arbeidsperspectief.

 • Het profiel van een adviseur

  Emplooi-adviseurs hebben in de regel als leidinggevende of als zelfstandig ondernemer gewerkt en zochten na hun loopbaan een vorm van vrijwilligerswerk. Veel job coaches zoeken vrijwilligerswerk naast hun eigen betaalde werk of omdat ze zich in een bepaalde levensfase bevinden. De adviseur sluit een vrijwilligerscontract af met de regionale Stichting VluchtelingenWerk in de regio waar hij actief is. In dit contract staan de rechten en plichten. Het contract is bovendien helder over verzekeringsvragen en de onkostenregeling.

 • Interesse?

  VluchtelingenWerk biedt zijn vrijwilligers ondersteuning aan in de vorm van een inwerkperiode, een cursusaanbod, werken onder begeleiding in een team en informatievoorziening rondom ontwikkelingen in het werkveld.
  Heeft u belangstelling om als adviseur aan de slag te gaan? Lees dan bijgaande voorbeeldprofielschetsen van de adviseur en /of job coach:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de regionale stichting VluchtelingenWerk bij u in de buurt.

Deel dit met anderen