Inburgeren

Wilt u Inburgeren? VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft voor inburgeraars een aanbod op maat. Wij bieden trajecten voor alfabetisering, inburgering en Staatsexamen I of II. De lessen worden klassikaal gegeven door ervaren en gecertificeerde NT2-docenten.

Inburgeren bij VluchtelingenWerk
Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Nederland terecht voor inburgerings- (inclusief alfabetisering) of het Staatsexamen I of II. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.

Waarom VluchtelingenWerk?
'VluchtelingenWerk Nederland is dé taalaanbieder in de regio. Wij zorgen ervoor dat vluchtelingen en migranten écht ingeburgerd raken’
• Ruime ervaring op het terrein van inburgering en toelating van vluchtelingen;

• Bij verhuizing de mogelijkheid om het traject zonder onderbreking in een andere regio bij VluchtelingenWerk te vervolgen;
• Persoonlijke begeleiding in de klas en thuis;
• Nederlands oefenen in praktijksituaties;
• Groeps- en individuele activiteiten tijdens het hele traject;
• Kleine klassen;
• Vijf keer per week bezig met de Nederlandse taal;
• Geen lange onderbrekingen tijdens de zomervakantie (maximaal 3 weken);
• NT2 gecertificeerde docenten;
• Keurmerk Inburgering (Blik op werk);
• Geen winstoogmerk.

Individuele en groepslessen
De ervaren en gecertificeerde NT2-docent geven in kleine klassen (maximaal 15 leerlingen) taallessen op het gewenste niveau. Daarnaast geeft een taalcoach 1-op-1 begeleiding bij de inburgeraar thuis. Zo kunnen we iedereen optimaal voorbereiden op het examen. We oefenen het Nederlands in concrete situaties, tijdens diverse activiteiten. Op deze manier leren kandidaten de Nederlandse taal bij verschillende gelegenheden toe te passen en raken zij ook daadwerkelijk ingeburgerd.
Inburgeraars krijgen 3 keer per week klassikaal les (8 uur per week) en daarnaast 2 keer per week begeleiding door de taalcoach. VluchtelingenWerk regelt alles er om heen: van intake tot examen.

Landelijk aanbod en methode
VluchtelingenWerk werkt landelijk met eenzelfde beproefde methoden in boekvorm. Dankzij onze landelijke dekking kunnen inburgeraars bij verhuizing zonder onderbreking bij een andere regionale stichting van VluchtelingenWerk Nederland het traject vervolgen.
Er bestaat geen methode die toepasbaar is voor alle niveaus (van alfabetisering tot staatsexamen II), daarom is gekozen voor verschillende methoden o.a AAP, Breekijzer en Ijsbreker. Onze ambitie is door maatwerk, extra individuele begeleiding en een inspanningsverplichting van de kandidaten al onze inburgeraars in één keer te laten slagen voor hun examen.

Klink hier voor een overzicht van ons aanbod.

 

 

 

Deel dit met anderen