Over ons

VluchtelingenWerk Midden-Nederland (VWMN) helpt en ondersteunt asielzoekers, vluchtelingen, andere nieuwkomers en hun gezinnen binnen haar regio op het gebied van opvang, inburgering, integratie, juridische zaken en terugkeerproblemen.

VluchtelingenWerk Midden-Nederland is een regionale afdeling van VluchtelingenWerk Nederland. We zijn actief op 18 locaties, 7 asielzoekerscentra en 1 gezinslocatie in Utrecht, Flevoland en 't Gooi - Vechtstreek. Het regiokantoor bevindt zich in de stad Utrecht. We behartigen de belangen van asielzoekers en vluchtelingen in ons werkgebied die woonachtig zijn in een gemeente of in een asielzoekerscentrum in onze regio.

Onze kerntaken zijn:

 • Ondersteunen van asielzoekers in hun toelatingsprocedure
 • Nieuwkomers coachen naar een zelfstandig bestaan
 • Belangen van asielzoekers en vluchtelingen behartigen
 • Draagvlakverbreding creëren door vluchtelingen onder de aandacht te brengen in de samenleving
 • Organisatie

  VluchtelingenWerk Midden-Nederland (VWMN) is een stichting met een bestuur bestaande uit de volgende leden:

  Voorzitter Dhr. Harrie de Heer
  Secretaris Dhr. Ed Hoekstra
  Penningmeester Dhr. Maurice Stroop
  Bestuurslid Mw. Marian van Leeuwen-Scheltema
  Bestuurslid Mw. Berendineke Steenbergen

   

  Jaarlijks treedt een aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur opgesteld rooster van aftreden.

  Directie

  Mw. Judith Hopster

  Regiocoördinatoren

  Mw. Anne-Els Jansen AZC´s zuid en Ex-ama team
  Mw. Wilma van Olst AZC´s noord
  Dhr. Aalsen Everts Provincie Utrecht (m.u.v. Utrecht Stad en Montfoort)
  Mw. Karin Nogossek Flevopolder, Noordoostpolder en de Gooi-Vechtstreek
     

  Gemiddeld 45 betaalde medewerkers en ruim 500 vrijwilligers en stagiair(e)s zetten zich dagelijks in voor vluchtelingen en asielzoekers.

 • Missie en kernwaarden

  Missie

  Een veilige omgeving en een gelijkwaardige positie voor asielzoekers en vluchtelingen in ons werkgebied, in relatie tot de (lokale) samenleving creëren.

  Kernwaarden

  •  Dicht bij de vluchteling staan
  •  Lokaal optimale ondersteuning van de vluchteling
  •  Een breed pakket aan activiteiten en diensten
  •  Transparantie, het is duidelijk wie we zijn en wat we doen
  •  Lokaal ondernemerschap, het verbinden van vraag, kansen en mensen
  •  Samenwerkingen met partners en opdrachtgevers
 • Inkomsten / Handelsregister

  VluchtelingenWerk Midden-Nederland ontvangt subsidie van de gemeenten en provincies in haar werkgebied. Daarnaast genereren wij, via de landelijke vereniging, inkomsten uit de Nationale Postcode loterij. Voor een aantal projecten komen de financiën uit fondsen, zoals het Oranjefonds.

  In de jaarverslagen kunt u teruglezen aan welke belangrijke trajecten en projecten de inkomsten van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland zijn besteed.

  Handelsregister

  KvK nummer: 30216738

  RSIN nummer: 816893706

  IBAN nummer: NL05ABNA0984040153

 • Organogram

  Organogram VluchtelingenWerk Midden-Nederland

   

 • Samenwerkingscontracten

  VluchtelingenWerk Midden-Nederland heeft met twee organisaties een samenwerkingscontract afgesloten. Dat zijn Vluchtelingenwerk Nieuwegein VitrasCMD en Stichting Voor Vluchtelingen en Nieuwkomers Lelystad.

  Vluchtelingenwerk Nieuwegein VitrasCMD

  Coördinator: Annet van der Nat
  Openingstijden: maandag t/m donderdag.
  Adres: Zoutkamperschans 4, 3432 ZT Nieuwegein
  Postadres: Postbus 1235, 3430 BE Nieuwegein
  E-mail: a.vandernat@vitrascmd.nl
  Telefoon: 030 880 24 15
  Fax: 030 880 2417
  Website: http://www.vlw-nieuwegein.nl

  Stichting Voor Vluchtelingen en Nieuwkomers Lelystad

  Directeur: Brigit Kingma
  Spreekuren: Maatschappelijk spreekuur op maandag- en donderdagochtend van 09.00 - 11.00 uur. Juridische vragen op woensdagochtend van 09.00 - 11.00 uur. Buiten de spreekuren uitsluitend op afspraak.
  Adres: Stadhuisplein 69
  Postadres: Postbus 2328, 8203 AH Lelystad
  E-mail: vvnl@vvnlelystad.nl
  Telefoon: 0320 232368
  Fax: 0320 282368
  Website: http://www.vvnlelystad.nl

Deel dit met anderen