Over VluchtelingenWerk Zeeland

VluchtelingenWerk Zeeland heeft als vrijwilligersorganisatie ongeveer 100 vrijwilligers in dienst. Zij verzorgen de directe begeleiding van de asielzoekers en vluchtelingen in onze provincie. Ze worden daarbij ondersteund en aangestuurd door een team van 10 beroepskrachten.

 

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden zijn benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen een keer worden herbenoemd. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

De Stichting VluchtelingenWerk Zeeland wordt momenteel bestuurd door:

    Frans Hamelink, voorzitter
    Theo van Campen, penningmester
    Gerard de Nijs, secretaris
    Willem van Voorst Vader
    Petra Elbertsen
    Doede Holtkamp
 
 

Directie
De dagelijkse leiding van de Stichting heeft het bestuur gedelegeerd aan de directeur Željana Miljuš (foto). De directeur wordt ondersteund door secretaresse Ritha Vogel. De financiële administratie is in handen van Judith van den Bovenkamp.

VluchtelingenWerk Zeeland heeft negen locatiekantoren en verricht van daaruit haar werk in elf Zeeuwse gemeenten en in AZC Goes. Op dit moment is VluchtelingenWerk Zeeland niet actief in de gemeenten Tholen en Sluis.

Het hoofdkantoor van VluchtelingenWerk Zeeland is gevestigd in Goes.

Deel dit met anderen