Wat wij doen voor vluchtelingen

Wij geven de asielzoekers en vluchtelingen individuele ondersteuning bij hun toelatingsprocedure, hun opvang en inburgering. Wij verzorgen de juridische ondersteuning aan de asielzoekers in AZC Goes en de maatschappelijke begeleiding van de vluchtelingen die gehuisvest worden in de meeste Zeeuwse gemeenten. Daarnaast voeren wij verschillende projecten uit.

 • Juridische begeleiding

  In het Asielzoekerscentrum te Goes bestaat ons werk voornamelijk uit het geven van juridische begeleiding aan de bewoners tijdens en na hun asielprocedure.

  Lees verder
 • Maatschappelijke begeleiding

  In elf van de dertien Zeeuwse gemeenten is ons werk voornamelijk gericht op maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Als asielzoekers een verblijfsvergunning hebben gekregen, worden ze gehuisvest in een...

  Lees verder
 • Projecten

  VluchtelingenWerk Zeeland doet mee met landelijke projecten die gericht zijn op verbetering van de perspectieven van vluchtelingen. Zo zijn wij in 2013 gestart met het Project Startbaan. Met dit project hopen we landelijk 600 vluchtelingen op weg te helpen naar betaald werk.

  Lees verder