• Centrale opvang

  In de centrale opvang begeleiden de teams vluchtelingen en asielzoekers in asielzoekerscentra. Op elke opvanglocatie zijn medewerkers van VluchtelingenWerk aanwezig of organiseren zij een spreekuur.

  Lees verder
 • Decentrale opvang

  Als een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, verhuist hij of zij vanuit een asielzoekerscentrum naar een woning in een gemeente. VluchtelingenWerk biedt daarbij op verschillende locaties ondersteuning.

  Lees verder
 • Regiokantoor

  Stichting VluchtelingenWerk Midden-Nederland is een van de 12 regionale stichtingen van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Het regiokantoor van de stichting bevindt zich in de stad Utrecht.

  Lees verder
 • Projecten

  Stichting VluchtelingenWerk Midden-Nederland voert een aantal projecten uit op het gebied van taal, integratie, ontmoeting, arbeidsparticipatie en uitgeprocedeerden. Klik op 'Lees verder' voor een overzicht van onze actuele en afgeronde projecten.

  Lees verder
 • Inburgeringscursussen

  VluchtelingenWerk Midden-Nederland biedt vanaf februari 2014 inburgeringscursussen aan speciaal voor vluchtelingen en migranten. De cursussen bieden we op maat, met persoonlijke begeleiding, goed lesmateriaal en onderwijs op elk niveau....

  Lees verder