Stichting Nieuwkomers en VluchtelingenWerk (SNV) Brabant Centraal is een professionele vrijwilligersorganisatie aangesloten bij VluchtelingenWerk Nederland (VWN). SNV Brabant Centraal behartigt de belangen van vluchtelingen en nieuwkomers en ondersteunt hen bij het opbouwen van een bestaan in Nederland. Wij ondersteunen asielzoekers, vluchtelingen en nieuwkomers op het gebied van toelating, integratie en (arbeids-) participatie. Tevens geven wij voorlichting en zijn actief op het gebied van ontmoeting. SNV Brabant Centraal werkt in de regio’s Breda, Eindhoven en Tilburg.

11 vacatures
 • Vrijwillig, Breda, Eindhoven, Tilburg

  De medewerker groepsactiviteiten leidt een groepsactiviteit voor vluchtelingen en nieuwkomers.

 • Vrijwillig, Tilburg, Breda

  De juridisch begeleider levert door zijn inzet een bijdrage aan een eerlijk en zorgvuldig verloop en/of afhandeling van de juridische procedures.

 • Vrijwillig, Eindhoven, Tilburg, Breda

  Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk (SNV) Brabant Centraal is een professionele vrijwilligersorganisatie aangesloten bij VluchtelingenWerk Nederland (VWN). SNV Brabant Centraal behartigt de belangen van vluchtelingen en nieuwkomers en helpt hen bij het opbouwen van een bestaan in Nederland.
  Daartoe worden op maat producten en projecten aangeboden. Deze hebben betrekking op de terreinen toelating, huisvesting, integratie, (arbeids-) participatie en voorlichting en ontmoeting. SNV Brabant Centraal werkt in de regio's Breda, Eindhoven en Tilburg.

 • Vrijwillig, Breda, Eindhoven, Tilburg

  De taalassistent ondersteunt vluchtelingen en nieuwkomers, één op één, bij het leren van de Nederlandse taal. Dit gebeurt als aanvulling op een inburgerings- en/of taalcursus.

 • Vrijwillig, Breda, Eindhoven, Tilburg

  De klassenassistent ondersteunt vluchtelingen en nieuwkomers bij het leren van de Nederlandse taal. De klassenassistent ondersteunt de docent Nederlandse taal (NT2) bij de klassikale lessen en in het Open Leercentrum (OLC) ten behoeve van de inburgering of de taalcursus.

Pagina's