Wat doet VluchtelingenWerk Zuidvleugel?

VWZV staat vluchtelingen en migranten bij in alle stadia van hun verblijf in Nederland.
Naast ondersteuning tijdens de asielprocedure wordt begeleiding geboden op diverse terreinen van het dagelijkse leven: gezondheidszorg, huisvesting, opvoeding, onderwijs en werk.
Wordt de vergunning niet verleend, dan wordt begeleiding en advies geboden bij het regelen van terugkeer of door-migratie.

  • Kerntaken

    VluchtelingenWerk Zuidvleugel biedt op elke locatie binnen de regio een aantal vaste diensten aan, die ook wel de kerntaken van VluchtelingenWerk genoemd worden. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze kerntaken.

    Lees verder
  • Projecten

    Lees verder